Regionale, nasjonale og internasjonale arrangementer. (For lokale kurs og arrangementer, se fylkeslagenes nettsider.)

Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

 • Dette event har allerede funnet sted.

Etter- og videreutdanning v/NTNU: Bedre læring og livskvalitet for barn, unge og voksne med autismespekterforstyrrelser (ASF) – Diagnose, variasjon og individualitet.

1. juni 2015 kl. 01:00 - 17:00

Kurset vil gi innsikt i det autismerelaterte fagfeltet med vekt på diagnose, variasjon og individualitet innenfor populasjonen.
Kursdetaljer

Startdato:  10. september 2015
Slutt:  2. desember 2015
Søknadsfrist:  1. juni 2015
Kursavgift:  Kr 15 000
Studiepoeng:  15
Emnekode:  MDV6207

Kursinnhold

Studenten skal ha tilegnet seg kunnskaper innenfor følgende områder:

 • Diagnosekriterier
 • Synshemming og autisme
 • Forståelsesvansker
 • Kommunikasjon
 • Sosiale ferdigheter
 • Atferdsproblematikk
 • Hverdagsutfordringer
 • Psykiske vansker
 • Tidlig intervensjon
 • Systemkompetanse/samhandling og lovverk
 • Brukermedvirkning
 • Individuell plan og habilitering
 • Rettssikkerhet, hjelpeverge, samtykke
 • Retningslinjer fra WHO, FN, ICF og hjelpeapparat

Læringsmål

Etter fullført kurs skal studenten kunne anvende sin kunnskap til å reflektere over hvordan retten til deltakelse kan ivaretas og hvordan gode offentlige tilbud kan sikres for personer med autismespekterforstyrrelser (ASF) i vårt samfunn.

Etter fullført kurs skal studenten kunne evaluere egen praksis og egne tjenestetilbud med vekt på retten til deltakelse for personer med ASF.

Undervisning

Tre obligatoriske samlinger á to dager i Trondheinm.

Obligatorisk emneoppgave med et omfang på 10-12 sider som vurderes bestått/ikke bestått.

Detaljer

Dato:
1. juni 2015
Tid
01:00 - 17:00
Kategori for Arrangement:
View Arrangement Website

Arrangør

NTNU

Autismeforeningen er ikke ansvarlig for aktiviteter som ikke arrangeres av Autismeforeningen.