Archives

En inspirerende spesialavdeling

En inspirerende spesialavdeling

Dette er et innlegg i serien Månedens skoletips (2016/2017)

I januar 2017 fikk vi besøk av to pedagoger fra Hauketo skole i Oslo. Skolen har en byomfattende spesialavdeling for elever med Asperger syndrom, og vi fikk høre et inspirerende foredrag […]

Read More →

Read More →

Hvordan skolen vurderer læringsutbytte

Hvordan skolen vurderer læringsutbytte

Dette er et innlegg i serien Månedens skoletips (2016/2017)

«Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning» ifølge Opplæringsloven § 5-1. I denne artikkelen forteller vi hva skolen skal […]

Read More →

Read More →

Månedens skoletips: Opplæring i demokrati

Månedens skoletips: Opplæring i demokrati

Dette er et innlegg i serien Månedens skoletips (2016/2017)

Voksne med autismespekter diagnoser har stemmerett, også de med nedsatte kognitive evner eller lesevansker. Tilpasset opplæring i demokratiske prosesser er derfor noe man bør vurdere å ta med i elevens […]

Read More →

Read More →

Se mulighetene for ASK

Se mulighetene for ASK

Dette er et innlegg i serien Månedens skoletips (2016/2017)

Oktober er den internasjonale ASK-måneden, når fokus rettes mot alternativ- og supplerende kommunikasjon. Enten ASK allerede er en del av hverdagen din eller ikke, er det nye muligheter å finne […]

Read More →

Read More →

Hva lærte vi på skolekonferansen i 2016?

Hva lærte vi på skolekonferansen i 2016?

Dette er et innlegg i serien Månedens skoletips (2016/2017)

Mandag 21. november 2016 arrangerte vi en skolekonferanse med fokus på ungdommer på autismespekteret. I denne artikkelen finner du presentasjonen fra foredragsholderen, tips om relevante artikler og en oversikt over […]

Read More →

Read More →

Top