Archives

En inspirerende spesialavdeling

En inspirerende spesialavdeling

Dette er et innlegg i serien Månedens skoletips (2016/2017)

I januar 2017 fikk vi besøk av to pedagoger fra Hauketo skole i Oslo. Skolen har en byomfattende spesialavdeling for elever med Asperger syndrom, og vi fikk høre et inspirerende foredrag om hvordan skolen legger til rette for disse elevene. Presentasjonen inneholder nyttig informasjon om: kartlegging, f.eks. for å skaffe viktig informasjon om elevens interesser og […]

Read More →

Read More →

Hvordan skolen vurderer læringsutbytte

Hvordan skolen vurderer læringsutbytte

Dette er et innlegg i serien Månedens skoletips (2016/2017)

«Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning» ifølge Opplæringsloven § 5-1. I denne artikkelen forteller vi hva skolen skal gjøre når det er mistanke om utilfredsstillende utbytte. Utbytte av den ordinære opplæringstilbudet varierer fra elev til elev, fra år til år og fra fag […]

Read More →

Read More →

Månedens skoletips: Opplæring i demokrati

Månedens skoletips: Opplæring i demokrati

Dette er et innlegg i serien Månedens skoletips (2016/2017)

Voksne med autismespekter diagnoser har stemmerett, også de med nedsatte kognitive evner eller lesevansker. Tilpasset opplæring i demokratiske prosesser er derfor noe man bør vurdere å ta med i elevens individuell opplæringsplan (IOP). I denne artikkelen finner dere tips om pedagogiske materialer og tilrettelagte nyheter.

Read More →

Read More →

Se mulighetene for ASK

Se mulighetene for ASK

Dette er et innlegg i serien Månedens skoletips (2016/2017)

Oktober er den internasjonale ASK-måneden, når fokus rettes mot alternativ- og supplerende kommunikasjon. Enten ASK allerede er en del av hverdagen din eller ikke, er det nye muligheter å finne i denne artikkelen. Vi tipser om produktnyheter, andre nye ressurser og kurs. 

Read More →

Read More →

Hva lærte vi på skolekonferansen i 2016?

Hva lærte vi på skolekonferansen i 2016?

Dette er et innlegg i serien Månedens skoletips (2016/2017)

Mandag 21. november 2016 arrangerte vi en skolekonferanse med fokus på ungdommer på autismespekteret. I denne artikkelen finner du presentasjonen fra foredragsholderen, tips om relevante artikler og en oversikt over bøkene i samlingen vår. 

Read More →

Read More →

Top