Archives

Rett til tilpasset svømmeopplæring

Rett til tilpasset svømmeopplæring

Dette er et innlegg i serien Månedens rettighet (2016)

«Alle elever har krav på tilpasset opplæring, også i svømming,» skriver barneombudet. «Du skal derfor ha en svømmeundervisning som hjelper deg å lære det du skal lære.» Hvilke kompetansemål skal […]

Read More →

Read More →

Når eleven ikke lærer nok med klassen

Når eleven ikke lærer nok med klassen

Dette er et innlegg i serien Månedens rettighet (2016)

Lurer du på om barnet ditt (eller eleven din) har rett til spesialundervisning i ett eller flere fag? Det kommer an på hvorvidt han/hun kan få «tilfredstillende utbytte» av undervisningen […]

Read More →

Read More →

Rimelig tilrettelegging. Alltid. Uansett.

Rimelig tilrettelegging. Alltid. Uansett.

Dette er et innlegg i serien Månedens rettighet (2016)

Elever med funksjonsnedsettelser har rett til rimelig tilrettelegging. Skolen kan ikke la være å tilrettelegge selv om PPT svikter, enkeltvedtaket er dårlig eller det er vanskelig å samarbeide med foreldrene. […]

Read More →

Read More →

Alle elever har rett til å ha det bra

Alle elever har rett til å ha det bra

Dette er et innlegg i serien Månedens rettighet (2016)

Barn og ungdommer rett til å trives og ha det bra i et godt skolemiljø. Det innebærer at skolemiljøet skal fremme helsen, trivselen og læringen til elevene. Men hva betyr denne […]

Read More →

Read More →

Ledsagerbevis

Ledsagerbevis

Dette er et innlegg i serien Månedens rettighet (2016)

Sommerferien nærmer seg, og de fleste gleder seg til spennende utflukter og nye opplevelser. Men ikke alle klarer seg på egen hånd, og det blir dyrt å kjøpe en ekstra […]

Read More →

Read More →

Top