Vedtekter

Gjeldende vedtekter 

2021 –  På landsmøtet 24.-25. april 2021 ble det vedtatt at fylkeslagene skal hete lokallag. Dette er fordi foreningen fortsatt er fordelt i 19 lag basert på de gamle fylkesgrensene – uten å ta hensyn til regionreformen i Norge, hvor 19 fylker ble redusert til 11. Det ble også vedtatt nye nasjonale og lokale vedtekter. 


Tidligere vedtekter

2018 – På landsmøtet 14.-15. april 2018 ble det vedtatt nye nasjonale vedtekter og nye fylkeslagsvedtekter for samtlige fylkeslag. Myndighet for å endre vedtektene ble flyttet fra hver enkelt fylkeslag til landsmøtet, og endringer var gyldige fra det øyeblikk de ble vedtatt. De nye vedtektene ble en orienteringssak på fylkeslagets årsmøte 27. februar 2019.

2014 – På årsmøtet 8. februar 2014 vedtok fylkeslaget nye vedtekter, i tråd med mønstervedtektene vedtatt av Autismeforeningens landsmøte. 

2008 – På årsmøtet 9. februar 2008 vedtok fylkeslaget nye vedtekter. De erstattet vedtekter fra før 2002, som hadde blitt borte i en periode da fylkeslaget manglet styre (hele arkivet forsvant).

Gjeldende vedtekter 

 


 

Tidligere vedtekter

2014 – På årsmøtet 8. februar 2014 vedtok fylkeslaget nye vedtekter, i tråd med mønstervedtektene vedtatt av Autismeforeningens landsmøte. 

2008 – På årsmøtet 9. februar 2008 vedtok fylkeslaget nye vedtekter. De erstattet vedtekter fra før 2002, som ble tapt i en periode da fylkeslaget manglet styre. ne som eksisterte fra før 2002,   Styret hadde ikke tilgang til , med noen få avvik fra mønstervedtektene for å lese fylkeslagets vedtekter i perioden 2008-2013. Vi har dessverre ikke tilgang til fylkeslagets tidligere vedtekter, da arkivet forsvant i en periode da fylkeslaget manglet styre.

Top