Om oss

Bilde av Norge med Akershus fylke markert i rødtVelkommen til Akershus lokallag!

Akershus lokallag har over 600 medlemmer – både personer som selv har diagnose, familiemedlemmer og tjenestegivere/fagfolk. 

Akershus lokallag har ingen ansatte, men takket våre frivillige, var vi et aktivt lokallag med et bredt tilbud (bortsett fra under pandemien). 

MEDLEMSRETTEDE AKTIVITETER
Lokallaget prøver å ha et variert tilbud med noe til alle aldre og utviklingsnivåer. Les mer her og i aktivitetskalenderen vår

SAMFUNNSRETTEDE TILTAK 
Lokallaget arrangerer årlige skoleseminarer, står på stands, holder foredrag og stiller opp på møter med helsevesenet, kommuner og andre.

INFORMASJONSARBEID 
Lokallaget skriver innlegg til nettsiden vår og til foreningens medlemsblad og lokale aviser. Følg oss gjerne på facebook og via nyhetsbrevet.

DEMOKRATISKE ARENAER
Lokallaget drives av styremedlemmer som velges på årsmøtet. Styret representerer lokallaget på Autismeforeningens nasjonale møter. Styret representerer også lokallaget på møter i Studieforbundet Funkis i Akershus og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) i Viken

Top