Viktig å vite om lese- og skrivevansker

Nytt om lese- og skrivevansker (2013) 
I 2013 har fylkeslaget valgt «Selvstendighet» som satsningsområde. Og grunnleggende leseferdigheter er én av de viktigste forutsetningene for selvstendighet. Å kunne lese instruksjoner på posemat, tyde buss- og togskilter og skrive SMS er nyttige ferdigheter for et selvstendig liv, for å ikke snakke om å skrive jobbsøknader. 
I denne artikkelen har vi samlet en del nye linker om leseopplæring og lesevansker. Se også artikkelen vår fra 2012: «Viktig å vite om lese- og skrivevansker.»  


Kartlegging
Det er nyttig å vite hvilke ferdigheter som er automatiserte hos eleven. Det er kanskje enda bedre å få vite hva eleven kan med anstrengelse, og hva han/hun kan med hjelp – det er nemlig der utviklingspotensialet ligger. Arbeidsprøven er et gratis redskap til å kartlegge utviklingspotensialer hos barn med lese- og skrivevanske. Last den ned på www.statped.no


«Arbeid med ord»
Arbeid med ord spesialiserer seg på undervisningsmateriell beregnet på barn, ungdom og voksne med lærevansker. De har har gjennom mange år hatt fokus på å utvikle produkter for å avhjelpe problemene som elever med lese- og skrivevansker har.

Bokserien Repetert lesing er kanskje av særlig interesse. «Serien ble brukt i spesialundervisningen til barnet mitt, med gode resultater» skriver ett av våre styremedlemmer, «Han leser historien på side 1. På side 2 leser han historien en gang til men han fyller inn en del ord som er tatt bort. På side 3 svarer han på spørsmål.» Les mer ved å klikke på linkene i produktkatalogen.


«Ordbildemetoden»
«Metoden baserer seg på gjenkjenning av ord som bilder. I følge boka «Ordbilder: en snarvei til språk» er metoden godt egnet i arbeid med barn med Down syndrom, autisme, språkvansker e.l. og «metoden kan lett kombineres med annen språkstimulering og kan være en vei til talespråket allerede fra tidlig førskolealder.» 
Du kan lese en kort innføring i metoden her. Ordkort kan også brukes til å skrive med. Les mer i bloggen «En skole for alle


Ny bok
I «Lesetrening for svake lesere» presenteres et intensivt treningsopplegg som består av fire treningsprogrammer. Boka inneholder detaljert veiledning for gjennomføring. Opplegget er utarbeidet og videreutviklet over tid av forfatter Marit Petersen Oftedal.  


Læreverk for tilpasset undervisning 
Fagbokforlaget tilbyr lettleste utgaver og lydbøker for tre læreverk for ungdomstrinnet: Kosmos (samfunnsfag), Crossroads (engelsk) og Fra Saga til CD (norsk).  Den lettleste utgaven vil i all hovedsak følge grunnbøkene side for side. Tekstmengden vil være mindre, skriften større, og innholdet og språket tilrettelagt for målgruppen.


Leseopplæring når språkforståelse er svak
En lærer, en vernepleier og en fagarbeider fra Gran kommune beskrev sine erfaringer med leseopplæring for en elev med autisme og lite språk. Presentasjonen fra fagseminaret er lagt ut her [linken er ødelagt men vi jobber med saken].  


Nye linker om dysleksi 
Dysleksiforbundet legger ut mange nyheter i løpet av året, både på nettsiden og på facebook. Vi har bare tatt med et lite utvalg. 
NRK Supernytt. Dina (12 år) forteller om dysleksien sin.   
– «Jag låtsas som inget.» Johanna (18 år) forteller om dysleksien sin i en film og på frokost-tv.
Gratis nettkurs. Nettkursene handler om elever med dysleksi som sliter med engelsk. Kursene rettes mot tre forskjellige målgrupper: barneskoleelever, tenåringer og lærere.
Flere nettkursDysleksi Norge tilbyr seks nettkurs. Temaene er: språkvansker, hjelpemidler, studieteknikk, dyskalkuli og dysleksi (ett kurs for foreldre og ett for lærere). Man må betale egenandel.