Utredning og diagnostisering

Hva i all verden er PDA?

Hva i all verden er PDA?

  Kjenner du noen som gjør alt for å unngå krav? Da kan det være nyttig å lære om en lite kjent tilstand som heter «pathological demand avoidance» (PDA). I denne artikkelen finner du nyttig informasjon om forekomst, symptomer, metoder og tilnærminger pluss tips til videre lesning.

Read More →

Read More →

Vil du lære mer om PDA?

Vil du lære mer om PDA?

Her finner du linker til eksterne ressurser om Pathological Demand Avoidance (PDA). Start med å lese «Hva i all verden er PDA?» hvis du ikke allerede har gjort det. Ressurser på norsk: Video om PDA. Torill Fjæran-Granum holdt et foredrag om ekstrem kravavvisning/PDA i desember 2018. «Når hverdagen blir en maktkamp» er tittelen på en […]

Read More →

Read More →

Viktig å vite om Asperger syndrom

Viktig å vite om Asperger syndrom

Visste du at Asperger syndrom er oppkalt etter den østeriske barnelegen og pedagogen Hans Asperger (1906-1980)?    I 1944 ga han ut en vitenskapelig artikkel hvor han beskrev fire gutter med en sosialt påfallende atferd. Overraskende nok, gikk det 50 år før diagnosen Asperger syndrom ble tatt med i diagnosemanualene.   Nå er det over […]

Read More →

Read More →

Vet du nok om tics og Tourette?

Vet du nok om tics og Tourette?

Visste du at 25% av barn har tics i løpet av barndommen? Eller at 20% av personer med Asperger syndrom møter kriteriene for Tourette syndrom (se kildene under)? I denne artikkelen forteller vi om den store variasjonen i tics. Vi linker også til nyttige artikler, filmer og bøker.  

Read More →

Read More →

Månedens rettighet: En god sakkyndig vurdering

Månedens rettighet: En god sakkyndig vurdering

  En god sakkyndig vurdering er ofte nøkkelen til et godt skoletilbud. Men hva er en sakkyndig vurdering? Og hva kan man gjøre hvis den ikke er bra nok?

Read More →

Read More →

Top