Individuell plan og individuell opplæringsplan

 
Satsingsområdet for 2010 var Individuell plan (IP) og Individuell opplæringsplan (IOP).  
Nedenfor finner du en liste over artikler om IP og IOP fra våre månedlige nyhetsbrev.  Her finner du ikke bare en innføring i planarbeid, men konkrete tips om kartlegging, tiltak og målsetting ift diverse vansker. 
Hver artikkel inneholder mange relevante linker. 

Kartlegging i 6 viktige områder

Kartlegging i 6 viktige områder

På dialogkonferansen for grunnskolen lærte vi at en god IOP har mål innenfor seks områder: faglig utvikling, atferd, selvstendige arbeidsvaner, sosial kompetanse, motoriske ferdigheter og pedagogisk bruk av særinteresser.  Men […]

Read More →

Read More →

Plan for en meningsfull fritid (del 1)

Plan for en meningsfull fritid (del 1)

En individuell plan er en plan for et bedre liv — et sted å bo, en jobb å gå til, et godt sosialt nettverk, en meningsfull fritid…  Nettverk og fritid […]

Read More →

Read More →

Kommunikasjonsmetoder og -hjelpemidler

Kommunikasjonsmetoder og -hjelpemidler

Akershus fylkeslag er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider.  Artikkelen er kun til informasjon og inspirasjon. Den er ikke en anbefaling, verken av produktene eller de kommersielle nettsidene vi […]

Read More →

Read More →

Tidlig og intensiv opplæring

Tidlig og intensiv opplæring

«Hvis et barn ikke kan lære på den måten vi lærer bort, må vi lære bort på den måten barnet kan lære».  [1] – Professor O. Ivar Løvaas (1927-2010) Småbarn […]

Read More →

Read More →

Skolevegring – kartlegging og tiltak

Skolevegring – kartlegging og tiltak

Skolevegring oppstår ofte etter sommerferie, og situasjonen er vond og frustrerende for både eleven og foreldrene. Det er viktig å ta det alvorlig på et tidlig tidspunkt, før skolevegringen blir […]

Read More →

Read More →

Top