Individuell plan og individuell opplæringsplan

 
Satsingsområdet for 2010 var Individuell plan (IP) og Individuell opplæringsplan (IOP).  
Nedenfor finner du en liste over artikler om IP og IOP fra våre månedlige nyhetsbrev.  Her finner du ikke bare en innføring i planarbeid, men konkrete tips om kartlegging, tiltak og målsetting ift diverse vansker. 
Hver artikkel inneholder mange relevante linker. 

Planlegging av overganger

Planlegging av overganger

Planlegging av overganger er et viktig bruksområde for individuelle planer. I denne artikkelen finner du linker som kan hjelpe deg å planlegge forskjellige overganger i livsløpet – fra skolestart helt […]

Read More →

Read More →

Plan for valgdeltakelse

Plan for valgdeltakelse

  Har du tenkt å ha opplæring i demokrati som IOP-mål eller valgdeltakelse som IP-mål? I denne artikkelen finner du informasjon som kan hjelpe deg i planprosessen – hvordan du […]

Read More →

Read More →

Interesser:  en kongevei til måloppnåelse

Interesser: en kongevei til måloppnåelse

«Mange personer med en tilstand innenfor autismespekteret har spesielle hobbyer og interesser. Omsorgspersoner, støtteapparat og samfunn bør dra større nytte av dem. […] De spesielle interessene er ofte knyttet til […]

Read More →

Read More →

Plan for krisehåndtering

Plan for krisehåndtering

Når en krise inntreffer skapes sterke følelser og reaksjoner hos både voksne og barn, ikke minst hos personer med autismerelaterte vansker. I denne artikkelen får du tips om hvordan du kan […]

Read More →

Read More →

Konflikter i planarbeid

Konflikter i planarbeid

En av fire kommuner mener at de i liten eller nokså liten grad er i stand til å innfri innbyggernes lovfestede rettigheter, i følge en ny TV2 reportasje.  Samtidig er disse […]

Read More →

Read More →

Top