Skole

«Se mulighetene» ved Stian Orm

«Se mulighetene» ved Stian Orm

Tirsdag 25. september 2018 holdt Stian Orm et spennende foredrag om tilretteleggingsmuligheter hos elever med autisme/Asperger. Stian har selv en autismespekterdiagnose og hadde en vanskelig skolegang, men i dag studerer […]

Read More →

Read More →

Månedens skoletips: Opplæring i demokrati

Månedens skoletips: Opplæring i demokrati

Dette er et innlegg i serien Månedens skoletips (2016/2017)

Voksne med autismespekter diagnoser har stemmerett, også de med nedsatte kognitive evner eller lesevansker. Tilpasset opplæring i demokratiske prosesser er derfor noe man bør vurdere å ta med i elevens […]

Read More →

Read More →

Hvordan skolen vurderer læringsutbytte

Hvordan skolen vurderer læringsutbytte

Dette er et innlegg i serien Månedens skoletips (2016/2017)

«Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning» ifølge Opplæringsloven § 5-1. I denne artikkelen forteller vi hva skolen skal […]

Read More →

Read More →

Når eleven ikke lærer nok med klassen

Når eleven ikke lærer nok med klassen

Dette er et innlegg i serien Månedens rettighet (2016)

Lurer du på om barnet ditt (eller eleven din) har rett til spesialundervisning i ett eller flere fag? Det kommer an på hvorvidt han/hun kan få «tilfredstillende utbytte» av undervisningen […]

Read More →

Read More →

En inspirerende spesialavdeling

En inspirerende spesialavdeling

Dette er et innlegg i serien Månedens skoletips (2016/2017)

I januar 2017 fikk vi besøk av to pedagoger fra Hauketo skole i Oslo. Skolen har en byomfattende spesialavdeling for elever med Asperger syndrom, og vi fikk høre et inspirerende foredrag […]

Read More →

Read More →

Top