Skole

«Se mulighetene» ved Stian Orm

«Se mulighetene» ved Stian Orm

Tirsdag 25. september 2018 holdt Stian Orm et spennende foredrag om tilretteleggingsmuligheter hos elever med autisme/Asperger. Stian har selv en autismespekterdiagnose og hadde en vanskelig skolegang, men i dag studerer han psykologi og driver firmaet Autismekonsult. Han er levende bevis på at det nytter å se mulighetene og sette i gang egnede tiltak. Cirka 80 […]

Read More →

Read More →

Månedens skoletips: Opplæring i demokrati

Månedens skoletips: Opplæring i demokrati

Dette er et innlegg i serien Månedens skoletips (2016/2017)

Voksne med autismespekter diagnoser har stemmerett, også de med nedsatte kognitive evner eller lesevansker. Tilpasset opplæring i demokratiske prosesser er derfor noe man bør vurdere å ta med i elevens individuell opplæringsplan (IOP). I denne artikkelen finner dere tips om pedagogiske materialer og tilrettelagte nyheter.

Read More →

Read More →

Hvordan skolen vurderer læringsutbytte

Hvordan skolen vurderer læringsutbytte

Dette er et innlegg i serien Månedens skoletips (2016/2017)

«Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning» ifølge Opplæringsloven § 5-1. I denne artikkelen forteller vi hva skolen skal gjøre når det er mistanke om utilfredsstillende utbytte. Utbytte av den ordinære opplæringstilbudet varierer fra elev til elev, fra år til år og fra fag […]

Read More →

Read More →

Når eleven ikke lærer nok med klassen

Når eleven ikke lærer nok med klassen

Dette er et innlegg i serien Månedens rettighet (2016)

Lurer du på om barnet ditt (eller eleven din) har rett til spesialundervisning i ett eller flere fag? Det kommer an på hvorvidt han/hun kan få «tilfredstillende utbytte» av undervisningen i klasserommet. Men hva betyr det i praksis og hvordan går man frem? Hva har eleven rett til på skolen?  Eleven har ikke rett til […]

Read More →

Read More →

En inspirerende spesialavdeling

En inspirerende spesialavdeling

Dette er et innlegg i serien Månedens skoletips (2016/2017)

I januar 2017 fikk vi besøk av to pedagoger fra Hauketo skole i Oslo. Skolen har en byomfattende spesialavdeling for elever med Asperger syndrom, og vi fikk høre et inspirerende foredrag om hvordan skolen legger til rette for disse elevene. Presentasjonen inneholder nyttig informasjon om: kartlegging, f.eks. for å skaffe viktig informasjon om elevens interesser og […]

Read More →

Read More →

Top