Rettigheter

Vi har rettigheter på så å si alle plan i livet. Problemet er å finne ut hva vi har rett på, og hvordan vi skal få oppfylt disse rettighetene. Paragrafjungelen er stor, og som pårørende blir kampen for at våre barn skal ha det best mulig, veldig energikrevende. Derfor har fylkeslaget alltid hatt fokus på rettigheter – ikke minst i 2009 da vi valgte rettigheter som årets satsningsområde.

Her finner du en liste over artikler om rettigheter fra våre nyhetsbrev.  Hver artikkel inneholder mange relevante linker. 

Å søke plass i videregående skole

Å søke plass i videregående skole

Dette er et innlegg i serien Månedens rettighet (2016)

  Fristen for å søke plass i videregående skole nærmer seg med stormskritt. Vanlig frist er 1. mars, men noen må søke allerede 1. februar. Dette gjelder elever som har […]

Read More →

Read More →

Månedens rettighet: Fritt utrednings- og behandlingsvalg

Månedens rettighet: Fritt utrednings- og behandlingsvalg

Du har kanskje hørt om «fritt sykehusvalg»? 1. november 2015 ble ordningen utvidet og gitt et nytt navn: «Fritt behandlingsvalg.» Pasientrettigheter er også styrket. I denne artikkelen forteller vi mer om […]

Read More →

Read More →

Månedens rettighet – faktaark fra Faglig råd

Månedens rettighet – faktaark fra Faglig råd

  Som en del av sitt rådgivende arbeid har Faglig råd skrevet en del faktaark om rettigheter og tjenester. Du finner en oversikt her.  

Read More →

Read More →

Ring og få hjelp – Ergoterapeuter

Ring og få hjelp – Ergoterapeuter

  Hva er viktige aktiviteter i livet ditt nå? Hvordan vil du delta? Disse er åpningsspørsmålene som ergoterapeuter ofte stiller når noen spør dem om hjelp. I denne artikkelen kan […]

Read More →

Read More →

Månedens rettighet – omsorgspenger

Månedens rettighet – omsorgspenger

Omsorgspenger kalles ofte ”sykt barn”-ordningen. Du kan få omsorgspenger som erstatning for tapt arbeidsinntekt når barnet ditt eller barnepasseren er syk. Det er en enkel forklaring på noe som er […]

Read More →

Read More →

Top