Rettigheter

Vi har rettigheter på så å si alle plan i livet. Problemet er å finne ut hva vi har rett på, og hvordan vi skal få oppfylt disse rettighetene. Paragrafjungelen er stor, og som pårørende blir kampen for at våre barn skal ha det best mulig, veldig energikrevende. Derfor har fylkeslaget alltid hatt fokus på rettigheter – ikke minst i 2009 da vi valgte rettigheter som årets satsningsområde.

Her finner du en liste over artikler om rettigheter fra våre nyhetsbrev.  Hver artikkel inneholder mange relevante linker. 

Rimelig tilrettelegging. Alltid. Uansett.

Rimelig tilrettelegging. Alltid. Uansett.

Dette er et innlegg i serien Månedens rettighet (2016)

Elever med funksjonsnedsettelser har rett til rimelig tilrettelegging. Skolen kan ikke la være å tilrettelegge selv om PPT svikter, enkeltvedtaket er dårlig eller det er vanskelig å samarbeide med foreldrene. […]

Read More →

Read More →

Alle elever har rett til å ha det bra

Alle elever har rett til å ha det bra

Dette er et innlegg i serien Månedens rettighet (2016)

Barn og ungdommer rett til å trives og ha det bra i et godt skolemiljø. Det innebærer at skolemiljøet skal fremme helsen, trivselen og læringen til elevene. Men hva betyr denne […]

Read More →

Read More →

Ledsagerbevis

Ledsagerbevis

Dette er et innlegg i serien Månedens rettighet (2016)

Sommerferien nærmer seg, og de fleste gleder seg til spennende utflukter og nye opplevelser. Men ikke alle klarer seg på egen hånd, og det blir dyrt å kjøpe en ekstra […]

Read More →

Read More →

Retten til å bo hvor man vil

Retten til å bo hvor man vil

Dette er et innlegg i serien Månedens rettighet (2016)

Skal alle ha rett til å bo hvor de vil, selv om de trenger hjelp i hverdagen? Ja, både ifølge overordnede statlige mål, FN konvensjonen om menneskerettigheter, helse- og omsorgstjenesteloven […]

Read More →

Read More →

Viktig å vite om Trygderetten

Viktig å vite om Trygderetten

Dette er et innlegg i serien Månedens rettighet (2016)

Hva kan du gjøre når NAV avslår søknaden eller innvilger feil sats? Svaret er enkelt: du kan klage til Trygderetten, helt gratis. I denne artikkelen får du vite hvordan. Vi […]

Read More →

Read More →

Top