Individualitet og mangfold

Satsingsområde for 2011 er «mangfold i autismespekteret.»  Vi ønsker å bli flinkere som fylkeslaget for alle, ikke bare for gjennomsnittsmedlemmet men for alle uansett diagnose, kjønn, alder, osv.
Vi ønsker først og fremst økt fokus på klassisk autisme i år. Men også to gjennomsnittlige medlemmer kan ha vidt forskjellige utfordringer pga tilleggsdiagnoser og barnets individuelle væremåte osv. Derfor har vi tenkt å fokusere litt på individuelle forskjeller også.
Her finner du en liste over artikler om mangfold fra våre nyhetsbrev. Hver artikkel inneholder mange relevante linker.
 

Munnmotoriske vansker og svelgeproblemer

Munnmotoriske vansker og svelgeproblemer

Dette er kun til generell opplysning og kan ikke erstatte profesjonell rådgivning av tannhelsepersonell eller andre fagfolk. Akershus fylkeslag er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider. Et barn med […]

Read More →

Read More →

Om alt vi ikke ser

Om alt vi ikke ser

Dette er et innlegg i serien Månedens skoletips (2016/2017)

«Du overdriver!» «Det kan neppe være sant!» Det er vanlig å reagere med skepsis når vi hører om noe vi ikke har sett med egne øyne. Men det er mye […]

Read More →

Read More →

Kombinasjoner som utfordrer vår kompetanse

Kombinasjoner som utfordrer vår kompetanse

Til tross for sin felles diagnose, er personer med autisme/Asperger veldig forskjellige fra hverandre. Hvert barn, hver ungdom og hver voksen har sin egen væremåte og en unik blanding av styrker, interesser og vansker. […]

Read More →

Read More →

DVD om et barn med autisme og innvandrerbakgrunn

DVD om et barn med autisme og innvandrerbakgrunn

«Når barnet har nedsatt funksjonsevne» er en kortfilm fra Statped.  I filmen møter vi tre familier som har innvandrerbakgrunn. – Josef (13 år) har en kromosomfeil. Foreldrene hans er fra […]

Read More →

Read More →

Ring og få hjelp: tospråklige barn/unge

Ring og få hjelp: tospråklige barn/unge

  Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) arbeider for å fremme inkludering og likeverdig opplæring. Senteret er underlagt Utdanningsdirektoratet. I denne artikkelen kan du lese om hva de kan bidra […]

Read More →

Read More →

Top