Tannhelse

Under arbeid.

Munnmotoriske vansker og svelgeproblemer

Munnmotoriske vansker og svelgeproblemer

Dette er kun til generell opplysning og kan ikke erstatte profesjonell rådgivning av tannhelsepersonell eller andre fagfolk. Akershus fylkeslag er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider. Et barn med autisme har en språkforsinkelse og prater utydelig. Han sikler også mye og har problemer med å blåse ut bursdagslys og bruke sugerør. Han foretrekker myk […]

Read More →

Read More →

Angst- og smertekontroll ved tannbehandling

Angst- og smertekontroll ved tannbehandling

Dette er kun til generell opplysning og kan ikke erstatte profesjonell rådgivning av tannhelsepersonell eller andre fagfolk. Akershus fylkeslag er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider. Når pasienten har angst eller vegring, kommer man ofte langt med individuell tilrettelegging, pedagogiske tilnærminger, og/eller atferdsanalytiske metoder for tannlegetilvenning. Noen ganger er det likevel hensiktsmessig å bruke […]

Read More →

Read More →

ASD og tannhelse

ASD og tannhelse

Dette er kun til generell opplysning og kan ikke erstatte profesjonell rådgivning av tannhelsepersonell eller andre fagfolk. Akershus fylkeslag er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider. Mange med autismespekterdiagnoser (ASD) sliter med tannpuss og med tannhelse generelt.  Det er ikke alltid nok med gode rutiner, konsekvente foreldre, eller klistremerker som belønning.  Hva kan familien […]

Read More →

Read More →

«Tanntastisk» visuell støtte

«Tanntastisk» visuell støtte

Dette er kun til generell opplysning og kan ikke erstatte profesjonell rådgivning av tannhelsepersonell eller andre fagfolk. Akershus fylkeslag er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider.    Mange som har autisme eller Asperger syndrom trenger hjelp til å forstå hvordan de skal ta vare på tennene sine og hvorfor. Visuell støtte kan med fordel brukes til […]

Read More →

Read More →

Trygghet hos tannlegen

Trygghet hos tannlegen

Dette er kun til generell opplysning og kan ikke erstatte profesjonell rådgivning av tannhelsepersonell eller andre fagfolk. Akershus fylkeslag er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider.   Voksne med funksjonshemninger har dårligere tannstatus enn gjennomsnittet i samme aldersgruppe, og mange går sjeldent til tannlegen, i følge Folkehelseinstituttet.  Voksne med autismespekterdiagnoser (ASD) er en sårbar […]

Read More →

Read More →

Top