Støtt oss!

Under arbeid.

Materialer til Verdens autismedag

Materialer til Verdens autismedag

Det er viktig å gjøre Verdens autismedag synlig i sosiale medier. For å gjøre det lettere for dere, har vi samlet en del plakater som dere kan bruke når dere […]

Read More →

Read More →

Ledige verv

Ledige verv

Det er trivelig å sitte i styret. De fleste styremedlemmer stiller til gjenvalg med glede, men vi trenger et par nye i år, helst fra Follo eller Asker/Bærum. Vi trenger […]

Read More →

Read More →

Medlemskapstyper

Medlemskapstyper

Har du mottatt en faktura for medlemskontingent i år?  – Hvis nei, kan det være tre grunner til det.  1) at du har glemt å melde fra om adresseendring, 2) […]

Read More →

Read More →

Hjelp oss å bli bedre (foreldreundersøkelse)

Read More →

Politisk engasjement

Politisk engasjement

  Akershus fylke har hele 22 kommuner, og styret har selvfølgelig ikke kapasitet til å være vaktbikkjer, frontkjemper, høringspart og talerør for personer med ASD i hver kommune.   En måte å støtte fylkeslaget […]

Read More →

Read More →

Top