Høstens eksterne kurs

Oslo/Akershus

Lær noe nytt om autismespekteret, alternativ- og supplerende kommunikasjon, spesialpedagogikk, rettigheter og andre nyttige temaer!

Eksterne fritidstilbud

Oslo/Akershus

Her samler vi tips om tilrettelagte fritidstilbud. Det er overraskende mye å velge mellom! Husk at støttekontakt kan være både et alternativ og en støtte til tilrettelagte gruppetilbud.

Autismeforeningen er ikke ansvarlig for aktiviteter som ikke arrangeres av Autismeforeningen.
Top