Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

Eksternt søskentilbud (Asker, Lillestrøm, Oslo)

4. desember kl. 08:00 - 17:00

Under finner dere eposten som fylkeslaget fikk av forskningskoordinatoren Stian Orm og kollegaene. Generell informasjon om SIBS-programmet finnes også i plakaten og brosjyren. Ved spørsmål ta kontakt med Stian Orm på sto@frambu.no.

NB: Dette eksterne tilbudet tilbys i både oktober, november og desember men står i fylkeslagets kalender for 4. desember 2020 (datoen for oppstart i årets siste gruppe). 

***

Søskenforhold er for mange livets lengste relasjoner og en viktig kilde til sosial læring, omsorg og støtte. Disse relasjonene utfordres for mange når et av barna i søskenforholdet har en nevroutviklingsforstyrrelser. Søsken til barn med nevroutviklingsforstyrrelser opplever flere belastninger som ekstra omsorgsoppgaver, bekymringer, forvirring og redusert mestring og sosial støtte. En konsekvens av dette er at søsken har økt risiko for psykiske vansker og lavere livskvalitet.

Det følger av Helsepersonelloven (§10a) fra og med 1. januar 2018 at helsepersonell har plikt til å ivareta behovene til barn som er pårørende til andre barn med alvorlig sykdom, inkludert søsken til barn med nevroutviklingsforstyrrelser.

Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo driver i samarbeid med Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser et forskningsprosjekt som fokuserer på søsken (8-16 år) til barn med nevroutviklingsforstyrrelser. Forskningsprosjektet går ut på å kartlegge effekten av et søsken-foreldre tiltak som går over to halve dager (3 timer) innenfor et 7 dagers mellomrom. Tiltaket foregår i grupper med mellom 3-8 søsken og en av deres foreldre.

For tiden tilbys søskengrupper ved følgende steder i Oslo og Akershus:

– Barne- og familieenheten i Asker kommune

– Ressursgruppa for familier ved Asak avlastning i Lillestrøm kommune

– BUP Nic Waal ved Lovisenberg sykehus

Vi har åpnet for at også familier som ikke tilhører en av de nevnte kommunene eller BUP Nic Waal kan melde seg på og vil få tilbud om deltakelse i gruppe på ett av de tre stedene. Vi håper derfor dere vil hjelpe oss å formidle dette til deres medlemmer i Oslo og Akershus.

Deltakelse involverer helt konkret oppmøte for søsken og foreldre til 2 halve dager fordelt med en ukes mellomrom. Det er satt av en rekke datoer for deltakelse i løpet av høsten, bla.:

– 5/10 og 12/10 i Asker

– 7/10 og 14/10 i Asker

– 22/10 og 29/10 i Lillestrøm

– 23/10 og 30/10 i Oslo

– 30/11 og 7/12 i Oslo

– 1/12 og 8/12 i Oslo

– 4/12 og 11/12 i Oslo

Merk at det ikke er mulig til å velge datoer selv. Gruppesammensetningen vil bli bestemt på bakgrunn av søskenets alder (ingen gruppe vil ha et bredere aldersspenn enn 3 år) og diagnose.

Vi ønsker at dette tilbudet når ut til så mange som mulig og tar derfor kontakt med dere!

Derfor ber vi dere videreformidle dette tilbudet til deres medlemmer!

Vi gir utfyllende informasjon om prosjektet og gruppene samt sørge for påmelding og samtykke til studien til de som tar kontakt.

Vedlagt ligger infoskriv og brosjyre som kan deles ut.

Familier som ønsker å melde seg på tilbudet kan samtykke til deltakelse her: https://nettskjema.no/a/sibs (merk at man må logge inn med ID-porten innledningsvis for å lese informasjonen og fylle ut, deretter må man logge inn en gang til avslutningsvis for å signere).

Detaljer

Dato:
4. desember
Tid
08:00 - 17:00
Kategori for Arrangement:

Arrangør

Diverse

Annet

Mågruppe
Foreldre/foresatte/pårørende
Autismeforeningen er ikke ansvarlig for aktiviteter som ikke arrangeres av Autismeforeningen.
Top