Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

  • Dette event har allerede funnet sted.

Eksterne kurs (høst 2020)

30. desember 2020 kl. 08:00 - 17:00

Akershus fylkeslag er ikke ansvarlig for innhold av eksterne kurs og foredrag – og er heller ikke ansvarlig om tidspunkt, pris e.l. blir endret.

NB:  Kurs som varer i to eller flere dager er merket med pluss (+).

Kursene er merket nettkurs eller dag/kveld/helgkurs men informasjonen kan være utdatert. Du må selv sjekke om kurs blir avlyst, utsatt eller endret til nettkurs pga smittebølger. Samtlige kurs arrangeres i Oslo, Akershus og omegn.

Kurs som handler direkte om autismespekteret 

27.08.20     Jenter og ASD (nettkurs fra Spiss)
28.08.20     TEACCH (kort nettkurs fra Spiss)
08.09.20     Barnehagebarn med ASD (nettkurs fra Spiss)
10.09.20      Grunnskolebarn med ASD (nettkurs fra Spiss)
15.09.20      Nydiagnostiserte vgs elever med ASD (nettkurs fra Spiss)
??.09.20      Oppstart, ukentlige webinarer om utviklingshemning/autisme og psykiske helse (nettkurs).
Se NAKU-kalenderen for en oversikt over temaene.
24.09.20     Forsker Grand Prix, om b.la. traumer og autismespekteret (kveldskurs i Oslo)
26.09.20+   Kurs for par hvor den ene partneren er på autismespekteret (helgkurs i Asker)
13.10.20       Personer med autisme eller ADHD i krevende tider (nettbasert)
15.10.20       Barn med utfordrende atferd (nettbasert). Foredraget handler ikke spesifikt om autisme, men foreleseren Terje Wårheim jobber på Glenne autismesenter.
16.10.20      Tidlig intervensjon og autisme (både nettkurs og dagkurs i Oslo)
16.10.20      Barnepsykiatri for 1. linjen (dagkurs)
20.10.20     Autismespekterforstyrrelser for fagpersoner (dagkurs)
20.10.20     Samtidig psykisk lidelse, autisme og utviklingshemming (webinar på 30 minutter)
20.10.20     Omsorgens pris ved Olaug Nilssen og Jan Grue (kveldskurs på Bjørvika)
26.10.20     Sosiale ferdigheter i skolen (nettkurs)
28.10.20    Autisme – pedagogiske tiltak som virker (nettkurs)
05.11.20+  Dokumentarfilmen «Greta» (diverse kinoer i tidlig november)
11.11.20      Unge med «langvarige og sammensatte hjelpebehov» med utgangspunkt i en dokumentar om en ung kvinne med Asperger (dagkurs i Oslo)
12.11.20      Sjelden diagnose og autisme/ADHD (dagkurs på Frambu)
14.11.20+   Kurs for par hvor den ene partneren er på autismespekteret (helgkurs i Asker)
16.11.20       Sosialt behov og autonomi (nettkurs fra Spiss)
19.11.20+    Barnehagekonferanse (Gardermoen) En av foreleserne har et barn på autismespekteret.
23.11.20      Rollen som pårørende. Foredragsholderen har en datter med autisme. (nettkurs)
01.12.20      Søknadsfrist, studie: «Nevroutviklingsforstyrrelser med fordypning om autisme (nettkurs)
01.12.20      En skole for alle, også elever med autisme e.l. (nettkurs)
02.12.20      Miljøterapi og voksne med utviklingshemning/autisme og psykiske vansker  (nettkurs)
02.12.20     Vimo sosial ferdighetstrening (nettkurs)
18.12.20     Om autisme og å være den man er (nettkurs fra Spiss)
03.02.21     Sosiale ferdigheter og småbarn med autisme (dagkurs i Oslo)
diverse        Ukentlige webinarer om utviklingshemning/autisme og psykiske helse (nettkurs).
Klikk på «Oversikt over høstens forelesninger» nederst i linken.
diverse        Oversikt over e-læring og videoforedrag om autisme/Asperger (nettkurs)
diverse        Gratis kurs om skoleangst (sendes via epost)
diverse        Gratis kurs om autisme og sanseopplevelser (sendes via epost)
diverse        Gratis kurs om elever som slår (sendes via epost)
diverse        Oppfølgingskurs om skoleangst, med 34 videoleksjoner og sertifisering
ukjent         Samtalegruppe for voksne med Asperger (Nydalen). Husk fritt behandlingsvalg.
ukjent         Samtalegruppe for voksne med Asperger (Søndre Oslo). Husk fritt behandlingsvalg.

Kurs som handler om ASK

21.08.20      «Å starte med ASK» ved Cognita (nettbasert)
27.08.20      Super-core ved Cognita (nettbasert)
24.09.20      Lese- og skriveopplæring for barn uten talespråk (nettbasert)
25.09.20      «KnowMe»-appen (nettbasert)
17.10.20       Prøvedag på Teknisk museum, symbolisering og øye- og brytestyring (helgarrangement)
19.10.20       Tips og råd om ASK E-læring (nettkurs)
03.11.20       Språkstimulering i barnehage kan være av interesse (nettkurs)
12.11.20       Tidlig innsats for språk og kommunikasjon (nettkurs)
15.11.20        Søknadsfrist, masterstudie om atypisk kommunikasjon (Drammen + nettet)

23.11.20       ASK e-læring (nettbasert)
25.11.20       Fra uklare tegn til klar tale (nettbasert)
diverse         Webinar om «Kjenn meg»-appen (nettbasert)
diverse         Diverse ASK og hjelpemiddelkurs fra Abilia
diverse        Cognita tilbyr diverse kurs om kommunikasjonshjelpemidler.
diverse        NAV tilbyr diverse kurs om kommunikasjonshjelpemidler.
når du vil    E-læring om ASK (nettbasert)

Andre relevante kurs

10.08.20     Eksplosive barn, modul 1 (nettkurs)
11.08.20      Eksplosive barn, modul 2 (nettkurs)
18.08.20+   Søvnkurs (dagkurs)
19.08.20      Hjemmeundervisning (dagkurs i Oslo)
20.08.20     Se hele mennesket i helsevesenet (nettkurs)
25.08.20     Brukerstyrt personlig assistanse (nettkurs på kveldstid)
27.08.20     Studenter med funksjonsnedsettelse (kveldskurs i Oslo)
08.09.20     Livssorg og livets u-svinger (nettkurs)
10.09.20     Bedre bosituasjon for utviklingshemmede (nettkurs)
11.09.20      Utbryterkongen, om å sove tryggere (nettkurs)
16.09.20     Søvn og psykisk helse (kveldskurs i Oslo)
16.09.20      Sanserom og sansestimulering (dagkurs i Nittedal)
21.09.20      Eksplosive barn, modul 1 (nettkurs)
22.09.20     Eksplosive barn, modul 2 (nettkurs)
22.09.20     Utfordrende arbeidssituasjoner i helse/omsorg (dagkurs i Oslo)
23.09.20     Pårørendekonferanse (nettkurs)
23.09.20     Inkludering verden rundt (nettkurs)
24.09.20     Kognitiv atferdsterapi ved skolevegring (dagkurs)
01.10.20      Fremtidens BPA (nettkurs)
02.10.20      Likestilling og funksjonshemmede (nettkurs)
06.10.20     Hjelpemiddelmesse (dagkurs i Sandvika)
07.10.20      Hjelpemiddelmesse  (dagkurs i Oslo)
07.10.20      Psykologisk førstehjelp for foreldre (nettkurs). Arrangeres jevnlig.
08.10.20     Ernæring og utviklingshemming (nettkurs)
14.10.20      Spiseforstyrrelser og spising som kan være utfordrende (nettkurs)
14.10.20+   NAFO digital, 3 dagers konferanse (nettkurs og dagkurs i Gjøvik, Lillestrøm og Oslo)
18.10.20      Inkluderende kirkearbeid (Øvre Rælingen)
19.10.20+   Ungt utenforskap (dagkurs på Gardermoen) om bl.a. skolevegring.
21.10.20     Funksjonsassistanse i arbeidslivet (nettkurs)
26.10.20     SosEnt/inkluderende arbeid (nettkurs)
26.10.20+   Tilrettelagt arbeid i en ny tid (nettkurs)
27.10.20      Brukermedvirkning på 60 minutter (nettkurs)
29.10.20     Samtaler med unge med utviklingshemning (nettkurs)
10.11.20      Brukerstyrt personlig assistanse (nettkurs)
11.11.20       Angst og traumer hos utviklingshemmede (dagkurs i Oslo)
11.11.20+    Aldring og helse hos eldre med utviklingshemming (nettkurs)
12.11.20      Diskriminering av funksjonshemmede (nettkurs)
14.11.20       Fysisk trening og barn med skjulte diagnoser (nettkurs)
16.11.20      FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (nettkurs)
16.11.20+    Spesialpedagogikk og teknologi (dagkurs på Gardermoen)
17.11.20+    Fagkonferanse om arbeid og inkludering (nettkurs)
17.11.20      Brukerstyrt personlig assistanse (nettkurs)
19.11.20+    Starthjelp for foreldre til 0-6 åringer (Ullevål)
20.11.20      Hjelpemidler innen tid og struktur (nettkurs)
23.11.20      Tilrettelegging i paraidrett (nettkurs)
24.11.20      Marte Meo i koronatider (nettkurs)
24.11.20      Paraidrett og idrettslag for alle (nettkurs)
26.11.20      Aktivitet og mestring hos barn med funksjonsnedsettelser (nettkurs)
01.12.20      Spesialpedagogikk og inkluderende praksis (nettkurs)
03.12.20     Rettighetskampen i 2021 (nettkurs)
03.12.20     Tilrettelagt tilvenning i barnehage (nettkurs)
07.12.20     Pandemien og personer med nedsatt funksjonsevne (nettkurs)
10.12.20     Stå opp mot hatprat (nettkurs)
17.12.20      Spisevansker hos småbarn (dagkurs)
25.01.21+   Barn som pårørende (dagkurs, Oslo)
27.01.21      Utfordrende arbeidssituasjoner, vold osv (nettkurs)
10.02.21     Barns atferd som kommunikasjon (nettkurs)
16.02.21      Å være forelder til et funksjonshemmede barn (kveldskurs i Skedsmo)
10.03.21     Psykoser hos utviklingshemmede (nettkurs)
05.05.21      Aktiv i eget liv, om utviklingshemmede (nettkurs)
diverse         Diverse kurs fra Regionsenter for barn og unges psykisk helse.
diverse        JobbAktiv arrangerer mange relevante konferanser.

høst              Mestring med Funkis. Oppstart annonseres på facebook.

«Hva med oss?» og «Hva med meg?»

25.09.20 Hva med oss? Samlivskurs for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne (helgkurs i Asker)
09.10.20 Hva med meg? Kurs for aleneforeldre for barn med nedsatt funksjonsevne(helgkurs i Asker)
16.10.20  Hva med oss? Samlivskurs for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne (helgkurs i Asker)
23.10.20 Hva med oss? Oppfølgingskurs for par (helgkurs i Asker)
30.10.20 Hva med oss? Samlivskurs for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne (helgkurs i Asker)
13.11.20 Hva med oss? Samlivskurs for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne (helgkurs i Asker)

Husk at du kan delta på kurs i andre regioner (her kan du se kurs i Tjøme/Larvik i 2021).

Detaljer

Dato:
30. desember 2020
Tid
08:00 - 17:00
Kategori for Arrangement:

Arrangør

Diverse
Autismeforeningen er ikke ansvarlig for aktiviteter som ikke arrangeres av Autismeforeningen.
Top