Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

Eksterne kurs – Vår 2021

31. mars kl. 08:00 - 17:00

Akershus fylkeslag er ikke ansvarlig for innhold av eksterne kurs og foredrag – og er heller ikke ansvarlig om tidspunkt, pris e.l. blir endret.

NB:  Kurs som varer i to eller flere dager er merket med pluss (+).

Kursene er merket nettkurs eller dag/kveld/helgkurs men informasjonen kan være utdatert. Du må selv sjekke om kurs blir avlyst, utsatt eller endret til nettkurs pga smittebølger. Samtlige kurs arrangeres i Oslo, Akershus og omegn.

Kurs som handler direkte om autismespekteret 

28.01.21      Lunsjforedrag om situasjoner som tilspisser seg (nettkurs fra Spiss)
03.02.21     Sosiale ferdigheter og småbarn med autisme (dagkurs i Oslo)
15.02.21      Aspergerkveld arr. av Asker kommune (nettkurs)
26.02.21     Kvinner og jenter med autismespektrumtilstander (nettkurs)
03.03.21     Å informere om autisme (nettkurs fra Spiss)
04.03.21     Utviklingshemning (og autisme) i skolen (nettkurs)
05.03.21     Lunsjforedrag om inkludering og autisme (nettkurs fra Spiss)
12.03.21      Autisme i skolen (nettkurs)
15.03.21+   Asperger i arbeid (nettkurs, 3 formiddager)
19.03.21      Hva er autisme, for foresatte og fagpersoner (nettkurs)
07.04.21      Å forstå døden (nettkurs fra Spiss)
10.04.21+    Kurs for par hvor én er på autismespekteret (Asker)
12.04.21      Facebookaksjon – blomster for nevromangfold (facebook)
15.04.21      Nevroutviklingstilstander (nettkurs)
06.05.21+   SOR-konferansen (streaming av konferansen i Bergen)
07.05.21      Migrasjon og forekomst av autisme (nettkurs)
12.06.21+    Kurs for par hvor én er på autismespekteret (Asker)
diverse        Ukentlige webinarer om utviklingshemning/autisme og psykiske helse (nettkurs).
når du vil   Diverse kurs, webinaropptak og e-postleksjoner fra Spiss
når du vil   Diverse e-læring og videoforedrag om autisme/Asperger (nettkurs).

Kurs som handler om ASK og språkutvikling

20.01.21      ASK og tidlig innsats (nettkurs)
21.01.21        Lesing og skriving for barn uten talespråk (nettkurs)
27.01.21+     Statped kurs om ASK (nettkurs)
04.02.21      Innføringskurs i PODD (nettkurs)
16.02.21       ASK for voksne (nettkurs)
04.03.21      LeST kommunikasjonsbøker (nettkurs)
24.03.21      ASK i barnehagen (nettkurs)
19.04.21       ISAAC Norges digital dagkonferanse (nettkurs)
18.10.21+    ISAAC Norges nasjonale konferanse (nettkurs?)
ukentlig       Samtaler med gjester som har erfaring med «Milla Says» (nettkurs)
diverse         Webinar om «Kjenn meg»-appen (nettkurs)
diverse         Diverse ASK og hjelpemiddelkurs fra Abilia
diverse        Barnas språksenter tilbyr kurs om munnmotorikk osv
diverse        Cognita tilbyr diverse kurs om kommunikasjonshjelpemidler.
diverse        NAV tilbyr diverse kurs om kommunikasjonshjelpemidler. Velg tema og fylke.
når du vil    E-læring om ASK (nettkurs)

«Hva med oss?» og «Hva med meg?»

Bufdir arrangerer mange «Hva med oss?» helgkurs i 2021, både på Holmen fjordhotell i Asker og andre steder i landet. Kurset er rettet mot foreldrepar som har barn med nedsatt funksjonsevne.

Bufdir arrangerer også noen få «Hva med meg?» helgkurs for aleneforeldre i 2021.

Andre kurs som kan være relevante

13.01.21      Skolevegring (nettkurs)
25.01.21+   Barn som pårørende (dagkurs, Oslo)
25.01.21+   Flere gratis kveldskurs om skolevegring, konfliktløsning, empati osv (nettkurs)
27.01.21      Utfordrende arbeidssituasjoner, vold osv (nettkurs)
02.02.21     Universell utforming, relevant for alle typer vansker (Gardermoen)
10.02.21     Barns atferd som kommunikasjon (nettkurs)
10.02.21     Brukerstyrt personlig assistanse (nettkurs)
11.02.21      Paraidrett og tilskudd (nettkurs)
15.02.21      Spørretime om hjemmeundervisning (nettkurs)
16.02.21     Paraidrettskonferanse (nettkurs)
16.02.21     Fysisk aktivitet, arr. av Prima Assistanse (nettkurs)
19.02.21     Grunnleggende begrepstest (nettkurs)
04.03.21     Foreldre med kognitive funksjonsnedsettelser (nettkurs)
04.03.21       Gaming/spill som inkluderings- og mestringsverktøy (nettkurs)
09.03.21+   Pubertet og utviklingshemming (nettkurs). kurs.habilitering@vestreviken.no.
09.03.21     Brukerstyrt personlig assistanse, BPA (nettkurs)
10.03.21     Psykoser hos utviklingshemmede (nettkurs)
10.03.21       Makt og tvang i helse og omsorg (nettkurs)
16.03.21+     Voksne med store sammensatte funksjonsnedsettelser (nettkurs).
Ta kontakt med kurs.habilitering@vestreviken.no for mer info.
16.03.21       NKUL temadag om aktiv og inkluderende læring (nettkurs)
17.03.21       Barn i krise og sorg (nettkurs)
17.03.21       Skolevegring, korona og CP (nettkurs)
18.03.21       Paraidrett (nettkurs)
23.03.21+    Statpedkonferansen (nettkurs)
25.03.21      Brukerstyrt personlig assistanse, BPA (nettkurs)
07.04.21      Ernæring hos barn med spesielle vansker (nettkurs)
15.04.21       Brukerstyrt personlig assistanse, BPA (nettkurs)
16.04.21       Vold, overgrep og unge med funksjonsnedsettelse (nettkurs)
05.05.21      Aktiv i eget liv, om utviklingshemmede (nettkurs)
14.05.21       Eksplosive barn (nettkurs). Nye muligheter i august og oktober/november.
09.08.21+   Ekplosive barn (nettkurs?).
28.10.21+    NAFO-seminaret (flerdagskonferanse på Storefjell)
diverse         Diverse kurs fra Regionsenter for barn og unges psykisk helse.
diverse        Fagfokus arrangerer mange relevante konferanser.
diverse        NAFOs webinarer om atferdsanalyse (nettkurs)
diverse        Ulobas webinarer om BPA, likestilling osv (nettkurs)
diverse        Foredrag om mistrivsel i barnehage eller skole (nettkurs)

 

 

Detaljer

Dato:
31. mars
Tid
08:00 - 17:00
Kategori for Arrangement:

Arrangør

Diverse
Autismeforeningen er ikke ansvarlig for aktiviteter som ikke arrangeres av Autismeforeningen.
Top