Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

  • Dette event har allerede funnet sted.

Eksterne kurs i arbeidstiden (vår 2020)

22. juni 2020 kl. 08:00 - 17:00

Gammelt innlegg

Merk at dette innlegget ble publisert for mer enn 1 år siden. Informasjonen i innlegget kan derfor være utdatert.

Akershus fylkeslag er ikke ansvarlig for innhold av eksterne kurs og foredrag – og er heller ikke ansvarlig om tidspunkt, pris e.l. blir endret.

NB:  Kurs som varer i to eller flere dager er merket med pluss (+). Husk at yrkesaktive foreldre kan få opplæringspenger for kurs arrangert av spesialisthelsetjenesten. De kan også ha rett til å få dekket reise- og oppholdsutgifter. Les mer her.

Kurs om autismespekteret som arrangeres i vanlig arbeidstid er samlet her:

17.01.20      Autisme og skoleangst (Lørenskog)
20.01.20+   Kurslederopplæring, foreldreprogram (Glenne autismesenter i Vestfold)
04.02.20      Tegneseriesamtaler/visuell støtte (Nordvoll skole i Oslo)
11.02.20+    Asperger syndrom i arbeid (Oslo)
25.02.20      Sosiale historier og visuelle forklaringer (Nordvoll skole i Oslo)
05.03.20+   Epilepsi, utviklingshemming og autisme (SSE i Sandvika)
09.03.20      Barnemishandling, omsorgssvikt og autisme mm (Rikshospitalet). Se programmet.
10.03.20       Tidlig intervensjon ved Stian Orm og Kenneth Larsen (Bydel Bjerke i Oslo). Medlemmer i Autismeforeningen får 10% rabatt.
18.03.20      Utviklingshemning og autisme (Oslo)
26.03.20+   Nordvoll-seminaret ved bl.a. Stian Orm (Nordvoll skole i Oslo)
01.04.20     NKUP-konferanse om ASD og psykiske vansker (Oslo)
02.04.20    Hva er autisme? (Vestre Viken i Drammen)
21.04.20     Stress og autismespekteret (Nordvoll skole i Oslo)
22.04.20+  NAFO-seminaret (Storefjell i Buskerud). Mange foredrag om autisme.
22.04.20     Innføring i autisme (Glenne autismesenter i Vestfold)
22.04.20     Anvendt atferdsanalyse for småbarn med autisme (Glenne autismesenter i Vestfold)
05.05.20+  Asperger syndrom i arbeid (Oslo)
05.05.20     Autisme og pubertet (Nordvoll skole i Oslo)
07.05.20+  Autisme i skolen (Gardermoen)
03.06.20+  Årets autismekonferanse (Tønsberg)
05.06.20     Asperger og autisme for tjenesteytere (Oslo)
08.06.20+  Vernepleierkonf. med foredrag om autisme ved Trine Lise Bakken (Gardermoen)
20.10.20     Autismespekteret: utredning, tiltak og behandling for ansatte i helsetjenesten, barnevern, skole osv
12.11.20       Sjelden diagnose og autisme/ADHD (Frambu i Ski)
19.11.20+    Barnehagekonferanse (Gardermoen) En av foreleserne har et barn på autismespekteret.

januar+      Foreldreprogrammet (Vestre Viken i Drammen). Be fastlegen om henvisning til neste runde.
ukjent         Samtalegruppe for voksne med Asperger (Nydalen). Husk fritt behandlingsvalg.
ukjent         Samtalegruppe for voksne med Asperger (Søndre Oslo). Husk fritt behandlingsvalg.

Kurs om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) o.l.

23.01.20+   «Kjenn meg»-appen på Mestringsteknologi i praksis (Asker)
07.02.20     Fokus på kropp og bevegelse som kommunikasjon (Statped i Oslo)
12.02.20     Norsk med tegnstøtte (Statped i Oslo)
03.03.20     Starte med ASK (Cognita i Oslo)
19.03.20      Munnmotorikk, spising og tale (Oslo)
24.03.20     PECS (Vestre Viken i Drammen)
21.04.20      Starte med ASK (Cognita i Oslo)
12.05.20      ISAAC-konferansen (Oslo)
22.06.20+  Sommerskolen om Karlstadmodellen (Alta). Sjekk om barna blir med i år.
diverse         Webinar om «Kjenn meg»-appen (nettbasert)
diverse         Bedre liv med Bliss (Ullevål)
diverse         ASK-opplæring for voksne brukere (Nydalen voksenopplæring).
når du vil    E-læring om ASK (nettbasert)

Cognita og NAV tilbyr diverse kurs om kommunikasjonshjelpemidler.

Andre relevante kurs som arrangeres i arbeidstiden: 

14.01.20      Mini hjelpemiddelmesse (Dal i Eidsvoll)
22.01.20     Auditive prosesseringsvansker (Statped i Oslo)
23.01.20+  Mestringsteknologi for alle (Asker)
23.01.20     Kurs i håndtering av stress (Lørenskog)
28.01.20     Pubertet og utviklingshemning (Vestre Viken i Drammen)
29.01.20     Pubertet og utviklingshemning (Vestre Viken i Drammen)
31.01.20     Frokostseminar om barn som pårørende (Oslo)
04.02.20    Koordinering og foreldres/pårørendes perspektiv (Statped i Oslo)
12.02.20     Frokostmøte om spesialundervisning (Oslo)
25.02.20     Frokostmøte om e-læring for utviklingshemmede (Oslo)
25.02.20+  Inkludering av barnehagebarn med sammensatte vansker (Statped i Oslo)
mars?          Atferdsavtaler (Vestre Viken i Drammen)
02.03.20    Starthjelp, for foreldre til barn med diagnose fra 0-6 år (Ullevål)
03.03.20    Samhandling og konflikthåndtering (Vestre Viken i Drammen)
05.03.20+  Selvskading (Jessheim)
06.03.20    Åpen dag hos Jussbuss (Oslo)
09.03.20+  Aktiv læring, en metode for personer på et utviklingsnivå på under 4 år (Oslo)
10.03.20+   Statpedkonferansen (Oslo)
16.03.20+  ADHD i skolen (Gardermoen)
17.03.20    Barn som pårørende (Oslo)
23.03.20+ Ungt utenforskap, om skolefravær mm (Gardermoen)
24.03.20    Diskrimineringsloven (Oslo)
26.03.20+ Konferanse om flerspråklige elever (Oslo)
26.03.20    Kognitiv utredning av barn med minoritetsspråklig bakgrunn (Ullevål)
01.04.20    Fagdag om store sammensatte vansker (Vestre Viken i Drammen)
21.04.20+  Arbeid og inkluderingskonferansen (Gardermoen)
23.04.20    PNES-anfall (SSE i Sandvika)
29.04.20    Hjelpemiddelmesse (Oslo)
06.05.20+ Barnehagekonferanse (Lillestrøm)
25.05.20+  Sorg og traumer, om bl.a. barn som pårørende (Gardermoen)
25.05.20+ Skolevegringskonferanse (Gardermoen)
05.06.20   Likestilling for funksjonshemmede (Oslo)
05.06.20    Paroler til Stolthetsparaden (Oslo)
10.08.20    Ekplosive barn, Modul 1 (Oslo)
11.08.20     Ekplosive barn, Modul 2 (Oslo)

diverse       Kurs om bruk av ny app, ePlan (Ullevål). Fyll ut påmeldingsskjemaet, så blir du kontaktet når nye kursdatoer kommer.
diverse       Skolestarterkurs (Ullevål)
diverse       Søskengrupper (Ullevål)

JobbAktiv arrangerer mange relevante konferanser, både på Gardermoen og i andre deler av landet. Vi har bare kapasitet til å tipse om konferanser med autismespekteret på programmet. Hvis du er interessert i andre temaer innenfor utdanning og helse og velferdstjenester, kan du abonnere på nyhetsbrevet til JobbAktiv for å holde deg oppdatert.

Interessert i kurs om utviklingshemning?  Følg med i kalenderen til NAKU, som inneholder eksterne kurs som arrangeres i Norge.

Detaljer

Dato:
22. juni 2020
Tid
08:00 - 17:00
Kategori for Arrangement:

Arrangør

Diverse
Autismeforeningen er ikke ansvarlig for aktiviteter som ikke arrangeres av Autismeforeningen.
Top