Undersøkelse om hindringer på kultur- og fritidsarenaer

Publisert Tema: Fritid

Kultur og fritid er tema for FNs dag for mennesker med nedsatt funksjonsevne 3. desember.

I den forbindelse ønsker Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Unge funksjonshemmede å finne ut hvilke eventuelle hindringer du som har en funksjonshemming eller kronisk sykdom møter på kultur- og fritidsarenaer.

Du kan svare på vegne av deg selv eller som pårørende. Svarfrist er 23. oktober. Resultatene av undersøkelsen vil bli publisert 3. desember.

Svar via denne lenken, og videresend gjerne undersøkelsen til andre du kjenner som er aktuelle!

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=794526X197596387X48502