Støtte til prosjekter via Extrastiftelsen

Publisert , oppdatert Tema: Økonomi

Autismeforeningen i Norge (AiN) er søkerorganisasjon for Extrastiftelsen.

Har du et spennende prosjekt du/dere ønsker å søke støtte til finnes det flere ordninger hos Extrastiftelsen:

https://www.extrastiftelsen.no/ordninger/

For at vi skal kunne bistå deg/dere med søknaden må dere ta kontakt med oss i god tid før søknadsfristene.

Først må du/dere skrive en prosjektskisse, og her er helse-malen:

https://www.extrastiftelsen.no/mal-helse/

Den må sendes til oss så tidlig som mulig, slik at Autismeforeningen i Norge kan ta stilling til om vi vil støtte prosjektet eller ikke. Det er viktig at du/dere er godt kjent med Autismeforeningens styringsdokumenter og at søknaden er i tråd med Autismeforeningens overordnede målsetninger:

https://drive.google.com/drive/folders/1khmZFfXDalmtXHtU7Zy2VX8x3eseTxTl

Det er også viktig at du/dere leser retningslinjene grundig:

https://extrastiftelsen.no/retningslinjer-for-helseprosjekter/

https://extrastiftelsen.no/retningslinjer-for-forskning/

Frist for innsending av prosjektskisse til Autismeforeningen: SENEST 1 MÅNED før Extrastiftelsens søknadsfrist.

Prosjektskisse/søknad sendes post@autismeforeningen.no