Fakta om: Bruk av legemidler ved autismespekterdiagnoser

Publisert , oppdatert Tema: Helse og omsorg, Medisinering
Dette er del 1 av 5 i serien Faktaark fra Faglig Råd

Grunnleggende prinsipper

  • Det finnes ingen legemidler som virker på grunnvansken autisme.
  • Den primære behandling ved autisme er tilrettelegging av miljøet og individuelt tilpasset opplæring.
  • Er ikke tilretteleggingen god nok, må man gjøre noe med dette.
  • God tilrettelegging forutsetter kunnskap om grunnvanskene ved autisme. Det må være fokus på prinsipper som tydelighet, forutsigbarhet og hjelp til kommunikasjon.
  • Legemidler kan aldri erstatte tilrettelegging.
  • Legemidler brukes bare overfor tilleggsvansker.
  • Epilepsi og andre kroppslige sykdommer/tilstander behandles på ordinær måte.
  • Hvis man vurderer bruk av legemidler for å redusere uro eller annen. uhensiktsmessig atferd, må det også vurderes om miljøet er godt nok tilrettelagt.
  • Dersom det i et gitt tilfelle blir brukt legemidler mot uro eller uhensiktsmessige atferd, må dette sees som et midlertidig tiltak, som må evalueres og revurderes fortløpende.

For nærmere informasjon: www.legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-barne–og-ungdomspsykiatrisk-forening/Faglig-veileder-for-barne-og-ungdomsspsykiatri/

Andre nyttige linker om temaet

 

SerienavigasjonFakta om: Avlastning >>