Representantforslag om en helhetlig plan for autisme

Publisert , oppdatert Tema: Interessepolitikk

Status: Forslaget er vedtatt. Innspill på denne saken rettes til annette.drangsholt@autismeforeningen.no eller post@autismeforeningen.no

Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti om en helhetlig plan for autisme. Det ble enstemmig vedtatt å be regjeringen nedsette et utvalg som skal foreslå egnede og konkrete tiltak som styrker autismefeltet. Videre ble det enstemmig vedtatt å be regjeringen sørge for at sykehusene prioriterer tidlig diagnostisering og oppfølging av pasienter med autismespekterforstyrrelser, samt stimulere til forpliktende samarbeid mellom sykehus og kommuner.

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=68513