Norske foreldre til barn med ASD er positive til klinisk gentesting

Publisert , oppdatert Tema: Forskning, Utredning og diagnostisering

En ny studie har kartlagt holdninger til gentesting blant 1455 norske foreldre til barn med ASD. Studien er den største i sitt slag og rapporterer om klart positive holdninger.

De hyppigste grunnene foreldrene i studien angir for å ta en gentest er å få vite årsaken til barnets ASD og for å bedre mulighetene for tidlige tiltak og tilrettelegginger. Foreldrene foretrekker klinisk gentesting når et barn viser atferds- eller utviklingsmessige utfordringer, og at hensikten med testingen skal være å styrke barnets utvikling. Foreldrene mener også at gentesting i hovedsak bør tilbys de som allerede har barn med ASD. Få av foreldrene synes å være interessert i eventuelle fremtidige muligheter for prenatal (før fødsel) diagnostisering. En av ti er imot klinisk gentesting. Disse er skeptiske til at testing vil ha noen fordeler, men synes ikke å være spesielt engstelige for eventuelle ulemper, som for eksempel diskriminering og familiekonflikter.

Foreldrenes holdninger synes å være i samsvar med holdningene til helsepersonell og ASD-eksperter.

Studien er gjort blant Autismeforeningens medlemmer og er et samarbeid mellom Autismeforeningen, NevSom og NORMENT: Norsk senter for forskning på mentale lidelser. Førsteforfatter er ansatt i Autismeforeningen.

Studien i sin helhet er tilgjengelig her: http://www.mdpi.com/1422-0067/18/5/1078/htm

Les andre saker om: ,