Tildeling fra Extrastiftelsen

Publisert , oppdatert Tema: Organisasjonsarbeid

Autismeforeningen har fått støtte til tre prosjekter fra Extrastiftelsen. Prosjektene skal gjennomføres i 2016 og dreiser seg om psykoedukasjon, stressmestring og informasjonsarbeid.

Til sammen har foreningen fått litt over 800 000 kroner til prosjektene. To av prosjektene er i samarbeide med henholdsvis Stiftelsen SOR og Oslo Universitetsykehus.

Vi ønsker å takke Extrastiftelsen for støtten til våre prosjekter.

Les mer om tildelingen