Fakta om: Forutsetninger for at personer med ASD skal kunne leve et mest mulig meningsfullt og selvstendig liv

Publisert , oppdatert Tema: Selvstendighet, Tiltak og tilrettelegging
Gammelt innlegg

Merk at dette innlegget ble publisert for mer enn 2 år siden. Informasjonen i innlegget kan derfor være utdatert.

Forståelse – Aksept – Anerkjennelse – Innsats

Behov for hjelpere og samarbeidspartnere med tilstrekkelig kunnskap og kompetanse:

 • som kan forstå og ta deres perspektiv
 • som kan ivareta deres behov, gi dem funksjonell hjelp/hjelpemidler og opplevelse av aksept og kontroll
 • som tilrettelegger for et autismevennlig miljø
 • som viser respekt for autismen og utfordringene det medfører
 • som tar hensyn til latenstid
 • som aksepterer og bruker elevens særinteresser
 • som tolker og forklarer sosiale situasjoner
 • som kommuniserer på en måte personen forstår
 • som bidrar til mulighet for at personen kan kommunisere på en funksjonell måte
 • som gir et tilpasset skoletilbud med et team rundt eleven som samarbeider med hverandre, foresatte og andre nærpersoner, er lojale overfor tiltak og skjermer (eller forbereder) eleven for vikarbruk og plutselige forandringer

Oversikt og forutsigbarhet

 • Visuell tilrettelegging, individuelt tilpasset
 • Dagsplaner, ukeplaner, årsplaner
 • Arbeidsplaner
 • Oppskrifter
 • Visuelle retningslinjer og forklaringer med tips om funksjonelle strategier
 • ASK (Alternativ supplerende kommunikasjon som objekter, bilder eller symboler
 • Visuell forberedelse på endringer og spesielle hendelser

Retrettmulighet

 • Respekt for behovet for å komme seg vekk fra ubehagelige situasjoner på en akseptabel måte
 • Funksjonelle avtaler om pause/ time-out: hvordan? og hvor?

Hensyn til sensoriske utfordringer

 • Anerkjennelse av annerledes sanseopplevelser
 • Hjelp til strategier som beskytter mot ubehag (hørselvern, Ipod, klær, stillerom, mat osv)

Egnet arbeidsplass

 • Mulighet til å regulere nærhet til andre selvvalgt plass

Tilpassede oppgaver:

 • Konkrete
 • Utgangspunkt i elevens interesser og ferdigheter
 • Tilrettelegge for mestring og suksess
 • Motiverende oppgaver

Psykoedukasjon

 • Hjelp til diagnoseforståelse, selvinnsikt og et positivt selvbilde

Linker/Les mer: