Sommerbrev

IMG_20160625_134108

Sommeren er her, og mange har ferie. Ferietid kan være utfordrende for autismefamilier der autismen krever de faste rutinene. Hos andre igjen kan ferien være et herlig avbrekk, om man vanligvis synes det er vanskelig med de daglige krav og utfordringer i skolen og på andre arenaer. Vi håper uansett at alle finner gode løsninger på utfordringene som skulle melde seg, og at alle får en fin ferietid.

I fylkeslaget har vi hatt en svært aktiv vår, godt hjulpet av de mange ildsjelene i fylket som bidrar til aktiviteter for forskjellige undergrupper. Under her er en oversikt over aktivitetene vi har loggført første halvår 2016.

Dato Aktivitet Gruppe/målgruppe Antall deltakere
04.01.16 Bading i Karmøyhallen Badegruppen/ASD-familier ikke reg
11.01.16 Bading i Karmøyhallen Badegruppen/ASD-familier ikke reg
13.01.16 Styremøte Rogaland Fylkeslag Styret i Rogaland Fylkeslag 7
14.01.16 Møte i Pasientforløputvalget i Helse Fonna
14.01.16 Kafétreff i Stavanger ASD-foreldre 15
14.01.16 Planleggingstreff v/foreldre ungdom- og voksengruppen i nordfylket 6
18.01.16 Bading i Karmøyhallen Badegruppen/ASD-familier ikke reg
24.01.16 Besøk på Vitengarden Familiegruppen i Bjerkreim 16
25.01.16 Bading i Karmøyhallen Badegruppen/ASD-familier ikke reg
25.01.16 Møte med revisor ifm årsregnskap 2
26.01.16 Treff for ASD-barn i nordfylket Barnegruppen i nordfylket 6
28.01.16 Mammatreff Mammagruppen i nordfylket 8
28.01.16 Holdt foredrag på LMS Helse Fonna
29.01.16 Pizzatreff på Egon Stavanger 18+ gruppen 14
30.01.16 Musikkterapi del 1 ASD-barn 3-10 år nonverbale 11
01.02.16 Bading i Karmøyhallen Badegruppen/ASD-familier ikke reg
08.02.16 Bading i Karmøyhallen Badegruppen/ASD-familier ikke reg
09.02.16 Treff for ASD-barn i nordfylket Barnegruppen i nordfylket 6
10.02.16 Styremøte Rogaland Fylkeslag Styret i Rogaland Fylkeslag 7
21.02.16 Møte med revisor ifm årsregnskap 2
22.02.16 Bading i Karmøyhallen Badegruppen/ASD-familier ikke reg
24.02.16 Bowling og pizza Ungdomsgruppen i nordfylket 7
26.02.16 Bowling Guttegruppen i Stavanger og omegn 6+6
26.02.16 Kafétreff i Stavanger ASD-foreldre 9
27.02.16 Årsmøte for 2015 Medlemmer i AiN Rogaland
27.02.16 Temamøte om ungdom og ASD Medlemmer i AiN Rogaland
28.02.16 Familietur til Sauda Barnegruppen i nordfylket 19
29.02.16 Bading i Karmøyhallen Badegruppen/ASD-familier ikke reg
02.03.16 Styremøte Rogaland Fylkeslag Styret i Rogaland Fylkeslag 7
03.03.15 Mammatreff Mammagruppen i nordfylket 5
03.03.16 Holdt foredrag på LMS Helse Fonna
05.03.16 Musikkterapi del 2 ASD-barn 3-10 år nonverbale 9
06.03.16 Curling 18+ gruppen 9
07.03.16 Bading i Karmøyhallen Badegruppen/ASD-familier ikke reg
14.03.16 Bading i Karmøyhallen Badegruppen/ASD-familier ikke reg
16.03.16 Styremøte Rogaland Fylkeslag Styret i Rogaland Fylkeslag 7
17.03.16 Treff/filmkveld Søskengruppen i nordfylket 2
28.03.16 Bading i Karmøyhallen Badegruppen/ASD-familier ikke reg
29.03.16 Treff for ASD-barn i nordfylket Barnegruppen i nordfylket 5
30.03.16 Kafétreff i Stavanger ASD-foreldre 7
30.03.16 Møte i Pasientforløputvalget i Helse Fonna på Stord
31.03.16 Mammatreff Mammagruppen i nordfylket 7
02.04.16 Autismens dag – stripe om sosiale antenner Alle Facebookfølgere
02.04.16 Kafebesøk og kino ifm Autismens dag Familiegruppen i Bjerkreim 16
02.04.16 Rogalandstreff på hotell 18+ gruppen
03.04.16 Rogalandstreff på hotell 18+ gruppen
03.04.16 Kino med dempet lyd for ASD-familier Barnegruppen i nordfylket 22
04.04.16 Deltakelse på kurs for foreldre til barn med funksjonsnedsettelser – del 1. HABU SUS
04.04.16 Bading i Karmøyhallen Badegruppen/ASD-familier
06.04.16 Forberedelsesmøte til foreldrekurs
07.04.16 Minigolf og pizza Ungdomsgruppen i nordfylket 7
07.04.16 Bowling Ungdomsgruppen i Stavanger 3
08.04.16 Deltakelse på dialogmøte om koordinering, oppfølging og tilrettelegging for personer med ASD i arbeidslivet i regi av Allservice Inviterte grupper
09.04.16 Deltakelse på AiNs landsmøte på Hamar Delegater 3
10.04.16 Deltakelse på AiNs landsmøte på Hamar Delegater 3
11.04.16 Deltakelse på kurs for foreldre til barn med funksjonsnedsettelser – del 2. HABU SUS
11.04.16 Bading i Karmøyhallen Badegruppen/ASD-familier ikke reg
12.04.16 Treff for foreldre til ASD-barn og -ungdom med skolevegring Skolevegringsgruppen 15
14.04.16 Møte i Pasientforløputvalget i Helse Fonna i Haugesund
18.04.16 Bading i Karmøyhallen Badegruppen/ASD-familier
21.04.16 Arrangerte introkurs for ASD-foreldre Styret i Rogaland Fylkeslag 11
23.04.16 Besøk på brannstasjonen i Sandnes Guttegruppen i Stavanger og omegn 8+8
25.04.16 Bading i Karmøyhallen Badegruppen/ASD-familier 12
26.04.16 Styremøte Rogaland Fylkeslag inkl møte med politiker Styret i Rogaland Fylkeslag 6
27.04.16 Kafétreff i Stavanger ASD-foreldre 6
28.04.16 Temamøte/kurs i Kopervik Medlemmer i AiN Rogaland 28
29.04.16 Gocart 18+ gruppen 6
02.05.16 Møte med oppvekstpolitikere i Stavanger for å framlegge sak om behov for at kommunen(e) dokumenterer gjennomført spes.ped. undervisning
02.05.16 Bading i Karmøyhallen Badegruppen/ASD-familier 11
02.05.16 Møte i Pasientforløputvalget i Helse Fonna i Haugesund
09.05.16 Holdt foredrag på «Aspergerkurs» for foreldre på BUPA SUS
09.05.16 Planleggingstreff v/foreldre Barnegruppen i nordfylket 4
09.05.16 Bading i Karmøyhallen Badegruppen/ASD-familier 15
11.05.16 Leserinnlegg i Stavanger Aftenblad om behov for dokumentasjon av spes.ped.hjelp
19.05.16 Bowling Ungdomsgruppen i nordfylket 7
21.05.16 Tur til Dalsnuten Ungdomsgruppen i Stavanger 3
23.05.16 Bading i Karmøyhallen Badegruppen/ASD-familier 18
25.05.16 Kafétreff i Stavanger ASD-foreldre 6
26.05.16 Mammatreff Mammagruppen i nordfylket 7
26.05.16 Holdt foredrag på LMS Helse Fonna
29.05.16 Bli-kjent-treff for styret + befaring Utstein Kloster Hotell som forberedelse til FW 7
30.05.16 Møte i Pasientforløputvalget i Helse Fonna i Haugesund
30.05.16 Bading i Karmøyhallen Badegruppen/ASD-familier 10
31.05.16 Båttur 18+ gruppen 13
01.06.16 Styremøte Rogaland Fylkeslag Styret i Rogaland Fylkeslag 6
06.06.16 Bading i Karmøyhallen Badegruppen/ASD-familier 16
06.06.16 Svømmekurs fra Gjensidigestiftelsen dag 1 Guttegruppen i Stavanger og omegn 13
07.06.16 Svømmekurs fra Gjensidigestiftelsen dag 2 Guttegruppen i Stavanger og omegn 10
08.06.16 Svømmekurs fra Gjensidigestiftelsen dag 3 Guttegruppen i Stavanger og omegn 10
09.06.16 Svømmekurs fra Gjensidigestiftelsen dag 4 Guttegruppen i Stavanger og omegn 9
10.06.16 Svømmekurs fra Gjensidigestiftelsen dag 5 Guttegruppen i Stavanger og omegn 9
11.06.16 Familiedag i klatreparken Høyt & Lavt Medlemmer i AiN Rogaland 60
12.06.16 Familiedag på Dysjaland Gard Medlemmer i AiN Rogaland 57
13.06.16 Bading i Karmøyhallen Badegruppen/ASD-familier 8
15.06.16 Møte i Pasientforløputvalget i Helse Fonna i Haugesund
16.06.16 Kafétreff i Stavanger ASD-foreldre 9
19.06.16 Sommerfest ved sjøen Ungdomsgruppen i Stavanger 11
20.06.16 Planleggingstreff v/foreldre Ungdomsgruppen i Stavanger 3

Det er alltid behov for flere ildsjeler og frivillige som kan bidra i undergruppene, slik at det ikke blir for stor slitasje på de vi har.

Den nystartede ungdomsgruppen i Stavanger og omegn ønsker særlig å få flere engasjerte foreldre. Det er ikke alltid like lett å aktivisere ungdommene med autismespekterdiagnoser (ASD), men det kan være utrolig viktig for dem å knytte kontakter med andre som har lignende utfordringer som dem selv, siden ensomhet er en utfordring for denne gruppen. Om du har en ungdom i huset, og ønsker å engasjere deg sammen med andre foreldre for å aktivisere ungdommen, er det bare å ta kontakt med ase.gry.flottum@gmail.com

Det er også en nystartet jentegruppe i Stavanger og omegn, for ASD-jenter i barneskolealder. Interesserte kan ta kontakt med Ingunn på telefon 97669560.

Vi har en nystartet barnegruppe og ungdomsgruppe i nordfylket. Det er også gjort forsøk på å tromme sammen en søskengruppe i nordfylket. I Stavangerområdet er det som nevnt en nystartet jentegruppe for barneskolealder, en guttegruppe for barneskolealder, en ungdomsgruppe og en voksengruppe. Det er også kafétreff for ASD-foreldre i Stavanger (Kontaktperson June Aa. Skjeldal tlf. 41215936) og mammatreff på kafé i nordfylket (Kontaktperson Nancy M. Odland tlf.90945530). Disse har treff én gang i måneden. I Bjerkreim er den en familiegruppe. I vår ble det også dannet en skolevegringsgruppe, for de som har barn/ungdom med skolevegring.

De fleste undergruppene våre har egne Facebookgrupper, for å lette kommunikasjonen med målgruppen sin.

Det finnes også hemmelige Facebookgrupper for foreldre til barn, unge og voksne med ASD, og det er også egne Facebookgrupper for de med egen diagnose.

Om noen ønsker kontaktinfo til de forskjellige undergruppene eller ønsker å bli medlem i Facebookgrupper er det bare å kontakte
rogaland@autismeforeningen.no
7. september arrangerer vi fagseminar i Stavanger. Temaet er skolevegring. Ellen Kleven fra Statped foreleser. Vi som har hørt Ellen tidligere kjenner henne som en engasjert og faglig dyktig dame som holder skikkelig gode foredrag. Skolevegring er dessverre en utbredt problematikk blant elever med ASD. Her finner du mer info om fagseminaret:

http://autismeforeningen.no/rogaland/2016/07/03/invitasjon-til-fagseminar-om-skolevegring-7-september-i-stavanger/
29.-30. oktober er det klart for årets Foreldreweekend. Denne gang skal vi være på Utstein Kloster Hotell. På lørdagen blir det heldagsforedrag med Eli Marte Rusten fra Spiss. Temaet er Atferdsproblemer og motivasjonsstrategier. Les mer om foreldreweekenden her:

http://autismeforeningen.no/rogaland/2016/07/03/foreldreweekend-2016/

I år som i fjor satser vi på to parallelle julelunsj-arrangementer, ett i Haugesund og ett i Stavangerområdet. Datoen er satt til 27. november. Mer info kommer utover høsten.

Vi planlegger et tilrettelagt forskerkurs for ASD-barn til høsten, og har søkt om og fått midler til dette av Sparebankstilftelsen. Dato er ikke fastsatt enda, men mer info følger.

Vi jobber interessepolitisk for å synliggjøre at det er behov for at skolene dokumenterer at elever med vedtak på spesialpedagogisk hjelp får den hjelpen de har vedtak på. Slik det er i dag har foreldre liten mulighet til å kontrollere at barnet får den hjelpen det har vedtak på, selv om det står i regelverket at foreldrene har plikt til å følge med på dette. Vi er i dialog med kommunalstyret for oppvekst i Stavanger, og håper at kommunen vil være en foregangskommune på dette området. Siv Kristin Rege er primus motor for det interessepolitiske arbeidet, og har gjort en kjempeinnsats.

Ruth Gravdal er med i Pasientforløputvalget i Helse Fonna. Vi er veldig glade for at hun får synliggjort behovene til vår gruppe, og peke på hvor systemet kan bli bedre. Ruth har også gjort en stor frivillig innsats gjennom mange år med å holde foredrag på foreldrekurs i Helse Fonna, som foregår flere ganger i året.

BUPA i Stavanger holder såkalte Asperger-foreldrekurs to ganger i året. Siste kurskveld blir fylkeslaget invitert til å presentere foreningen og representere foreldreperspektivet, om hvordan det er å ha barn med ASD og gi praktiske tips og råd om forskjellige støtteordninger mm. Undertegnede og Siv Kristin Rege holdt foredrag på vårens kurs.

Medlemmer har etterlyst generell kursing av foreldre, så i vår satte vi opp et gratis kveldskurs som vi kalte Introkurs for ASD-foreldre. Nesten 30 personer meldte seg på, men bare 11 møtte opp. Vi fikk gode tilbakemeldinger fra de som kom, men det ble mange påsmurte rundstykker til overs. Dette er dessverre en ikke ukjent utfordring når det gjelder gratisarrangementer. Vi opplevde det samme på årsmøtet. Vi oppfordrer derfor våre medlemmer til å ha dette i mente, og melde avbud til arrangementer man vet at man likevel ikke skal delta på. Det blir nytt introkurs til 5. oktober.

Badegruppen på Karmøy har holdt på i mange år. Foreldre har tatt kurs i livredning og fungert som badevakter både på land og i vann. Dette har krevd mye organisering og innsats fra Kjersti Eriksen. Nå har fylkeslaget lovet å dekke badevakt fra Karmøyhallen på land neste skoleår, slik at det blir mindre krevende for foreldrene. Badegruppen har egen, hemmelig Facebookgruppe. De som ønsker å være med i gruppen kan ta kontakt med eriksen_kjersti@hotmail.com

Neste vår skal vi ha et søskenarrangement hvor Eli Marte Rusten fra Spiss skal holde separate foredrag for ASD-foreldre og ASD-søsken. Eli Marte har selv vokst opp med en bror med autisme og har mange artige historier om hvordan det har foregått. Hun er en sprudlende og engasjert dame som garantert får lattermusklene i aktivitet. Foredragene anbefales på det varmeste! Mer info følger
Da gjenstår det å ønske alle en riktig god sommer!

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer