Selveid leilighet og BPA-ordning. En suksesshistorie fra Haugesund.

Mange var til stede på medlemsmøtet vårt 8. februar og hørte Bjørg Røstbø fortelle om sin datters vei til «det gode liv».

Livskvaliteten til datteren hennes var i flere år svært dårlig. Kommunen gjorde det de kunne, men datteren ble stadig dårligere både fysisk og psykisk.  Da fattet kommunen vedtak om BPA (Brukerstyrt Personlig Assistentordning).

Moren kjøpte egen leilighet til henne, og dermed ble også drømmen om egen leilighet realisert.  Moren ble arbeidsleder for assistentene, og tjenesten ble organisert med «Nordsjø-turnus» for å sikre god faglig kvalitet og kontinuitet i hverdagen. 

BPA-ordningen for datteren har nå vart i over fire år, og stadig vinnes nye seire!

Denne historien kan gi håp til andre som kjenner behov for endring i tjenestetilbudet til en av sine.  For noen av de med omfattende tjenestebehov, kan det være nødvendig å gjøre omfattende endringer, både organisatorisk og i innholdet i tjenestetilbudet for å bedre deres livskvalitet, mener Bjørg Røstbø.

Samarbeid med kommunen har hele tiden vært svært godt, og kommunen gleder seg over resultatene endringen i tjenestetilbudet og BPA-ordningen har gitt.

BPA-ordningen til datteren har også vist seg å være god kommuneøkonomi.  Det tidligere tjenestetilbudet i kommunal avlastningsbolig var faktisk dyrere og mer ressurskrevende enn det tjenestetilbudet hun nå har med BPA-ordning.

Bjørg Røstbø har laget et sammendrag av sitt foredrag. Det er svært informativt og vel verdt å lese!  Dere kan få det tilsendt ved å ta kontakt med fylkeslaget, epost:  rogaland@autismeforeningen.no