Forsiden

Informasjonsmateriell

Informasjonsmateriell

  Vi har laget en ny side med oversikt over informasjonshefter, bøker og annet som kan bestilles fra foreningen.  Siden ligger her eller under «Dette gjør vi» i hovedmenyen.

Read More →

Read More →

#funkis2014

#funkis2014

Ungdommens fylkesting i Nordland, Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland og Aktiv Ung – nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser arrangerer sin årlige konferanse for ungdom med funksjonsnedsettelser.   Det er fortsatt plasser igjen! Konferansen er delvis finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Målgruppe: Ungdom med funksjonsnedsettelser, alder 15-30 år.Tid og sted: […]

Read More →

Read More →

Barnevern til barnets beste

Barnevern til barnets beste

  Den 24. oktober arrangeres konferansen «Barnevern til barnets beste» på Oslo Kongressenter. Invitasjon Påmelding og program Konferansen omhandler barnevernets møte med barn med Autisme, ADHD, Tourettes syndrom og Narkolepsi og er en åpen fagkonferanse for ansatte i barnevernet, helsetjenesten, utdanningsinstitusjoner, medlemmer og andre interesserte. Viktige problemstillinger skal tas opp som: Hvordan stimulere til økt […]

Read More →

Read More →

Er eg autist?

Nrk sendte i forrige uke en svært god dokumentar «Er eg autist» og den kan sees på nrk nett-tv frem til 31.august. http://tv.nrk.no/program/koid23007614/er-eg-autist

Read More →

Read More →

Skolevegring – kartlegging og tiltak

Nå som det er skolestart vil det være mange foreldre som opplever skolevegring fra sine små.  I den sammenheng har vi hentet frem en utmerket artikkel fra Autismeforeningen Akershus om temaet med mye god og nyttig informasjon. Den kan leses her: http://akershus.autismeforeningen.no/fokus/satsing2010/105-skolevegring

Read More →

Read More →

Familiekurs på Frambu

Familiekurs på Frambu

Autismeenheten  inviterer til en ukes familiekurs på Frambu sept./okt. 2014 Målgruppen for kurset er unge mennesker med høytfungerende autisme/Asperger syndrom i alderen 13 – 16 år, deres foreldre/pårørende og søsken. Kurstilbudet er organisert med forelesninger om forståelsesvansker hos mennesker med autismespekterdiagnose, tilrettelegging av opplæring i skole, forebygging av problemer, utarbeidelse av individuelle planer, trygder og […]

Read More →

Read More →

Samtalegruppe for studenter med aspergerdiagnose

Samtalegruppe for studenter med aspergerdiagnose

  SIO arrangerer samtalegruppe for studenter med aspergerdiagnose fra september. Å ha asperger syndrom kan påvirke flere områder i livet i større eller mindre grad. Mål: Å lette studiehverdagen ved å bli bedre kjent med seg selv gjennom blant annet økt kunnskap om egen diagnose samt å utveksle erfaring med andre i samme situasjon. Innhold: […]

Read More →

Read More →

Invitasjon til foreldre om deltagelse i forskningsprosjekt

Invitasjon til foreldre om deltagelse i forskningsprosjekt

      Invitasjon til deltagelse i Autismeprosjekt med tittel: «Autism Spectrum Disorders – Assessment and lntervention -Technology as supplement to traditional treatment» UiT – Norges Arktiske Universitet (Universitetet i Tromsø) skal i samarbeid med Yale University gjennomføre et forskningsprosjekt med mål om å forbedre utredningsprossessen av ASD hos barn ved hjelp av teknologi.  Prosjektet er […]

Read More →

Read More →

Vær med å gi tilbakemelding

Vær med å gi tilbakemelding

  Med ratifiseringen av FN-konvensjonen for rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelse skal norske myndigheter skrive en rapport om hva som er gjort for å oppfylle rettighetene. Samtidig skal det skrives en skyggerapport der brukere og brukernes organisasjoner gir tilbakemelding på områder der rettighetene ikke blir oppfylt. Det er viktig at både enkeltpersoner og organisasjoner gir […]

Read More →

Read More →

Råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Barne-, Likestillings og Inkluderingsdepartementet (BLD) har gitt Barne- ungdoms og og familiedirektoratet (Bufdir) i oppdrag å følge opp loven om råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne samt å gi informasjon/veiledning til rådene. I den forbindelse har Deltasenteret utviklet en temaside «Råd for personer med nedsatt funksjonsevne». Siden kan sees her.

Read More →

Read More →

Hva er gode pedagogiske tilbud til barn og ungdom med autismespekterdiagnoser?

Hva er gode pedagogiske tilbud til barn og ungdom med autismespekterdiagnoser?

Autismeforeningen har utarbeidet en serie av fire hefter, som beskriver det pedagogiske tilbudet til barn og ungdommer med ASD – Førskolebarn med ASD, Barn med ASD i barneskolen, Ungdom med ASD i ungdomsskolen og Ungdom med ASD i videregående skole. Målgruppen er i første rekke pårørende til barn og ungdommer med ASD, pedagogisk personale og […]

Read More →

Read More →

Top