Prosjektrapport om overgang fra skole til arbeidsliv

Prosjektrapport om overgang fra skole til arbeidsliv

Prosjektet «Den vanskelige overgangen» hadde som mål å få mer kunnskap og kompetanse om prosessen i overgangen fra skole til arbeidsliv for unge med spesielle behov for et tilrettelagt voksenliv. Dette gjelder spesielt utfordringene i forbindelse med opplæring, oppfølging, kvalifikasjoner og sysselsetting. Prosjektet fokuserte på å kvalitetssikre overgangen fra skole til arbeid for en ungdom […]

Read More →

Read More →

Lærings- og mestringskurs + Sommerleir 2015

Lærings- og mestringskurs + Sommerleir 2015

Nasjonal kompetanseenhet for autisme (Autismeenheten) inviterer til Lærings- og mestringskurs for foreldre med barn/unge med autisme/Asperger syndrom på Gudbrandsdal Leirskole, Fagerhøi. Alle som er interessert kan søke, men av erfaring vet vi at det er stor pågang, slik at vi må prioritere de som er under 20 år – og som ikke har deltatt tidligere. […]

Read More →

Read More →

Mestring med mobiltelefon

Mestring med mobiltelefon

Prosjektet «Mestring med mobil» er nå avsluttet. Resultatet er nettstedet www.iphone-kurs.no. På nettstedet kan nybegynnere lære å bruke diverse funksjoner på iPhone ved hjelp av korte filmer. Den primære målgruppen i prosjektet var mennesker med utviklingshemning, men mange andre som skal lære å bruke iPhone, kan ha nytte av filmene mener prosjektet. Nettstedet viser også syv […]

Read More →

Read More →

Vil du være med å illustrere en barne- og ungdomsbok?

Vil du være med å illustrere en barne- og ungdomsbok?

I 2015 skal det lages en barnebok der barn og unge med autismespekterforstyrrelser og deres søsken intervjues. Til denne boken vil vi benytte illustrasjoner av barn og unge selv. Har du lyst til å tegne, lage en collage eller maleri, som kan kanskje kommer på trykk i boka? Da setter vi stor pris på at […]

Read More →

Read More →

Nye medlemskapstyper i Autismeforeningen

Nye medlemskapstyper i Autismeforeningen

Endringer i Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratets tilskuddsreglement gjør at endringer i medlemsskapstyper er nødvendig. På landsmøtet i 2015 ble derfor følgende medlemsstruktur vedtatt innført fra 2015: Hovedmedlem, kr. 375,- pr år Dette er et personlig medlemskap for alle over 15 år. Medlemskapet må registreres med fødselsår og adresse. Medlemskapet omfatter: Abonnement på medlemsbladet Autisme i […]

Read More →

Read More →

Top