Forsiden

Ny generalsekretær i FFO

Ny generalsekretær i FFO

Hovedstyret har ansatt Lilly Ann Elvestad som ny generalsekretær i FFO. Lilly Ann Elvestad er 49 år og kommer fra stillingen som stabssjef i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.Der har hun vært i ledelsen siden 2007.

Read More →

Read More →

Rettigheter vedrørende opplæring og  ressurstildeling på skolen

Rettigheter vedrørende opplæring og ressurstildeling på skolen

Dette er et innlegg i serien Faktaark fra Faglig Råd

Elever med autismespekterdiagnose er en gruppe med store individuelle forskjeller og veldig ulike behov, og det finnes ikke noen «mal» på hva disse elevene får av timer/ressurser. Det vurderes med utgangspunkt i opplæringssituasjonen og ressursene som skolen har til rådighet.

Read More →

Read More →

Rett til spesialundervisning

Rett til spesialundervisning

Dette er et innlegg i serien Faktaark fra Faglig Råd

Retten til spesialundervisning er hjemlet i opplæringslovens (Opl.) kapittel 5. Den gjelder både for grunnskolen og i den videregående skolen. PPT er tillagt en rolle som sakkyndig instans også i forhold til barnehager.

Read More →

Read More →

Bruk av legemidler ved autismespekterdiagnoser

Bruk av legemidler ved autismespekterdiagnoser

Dette er et innlegg i serien Faktaark fra Faglig Råd

Det finnes ingen legemidler som virker på selve grunnvansken autisme. Legemidler brukes bare overfor tilleggsvansker.

Read More →

Read More →

Nytt om søvnvansker

Nytt om søvnvansker

Kunnskap om søvn er i en konstant utvikling. Hvert år lærer vi mer om søvnvansker, hvilke konsekvenser de kan ha og hvordan de kan behandles. Her finner du noen nye artikler om søvn.

Read More →

Read More →

Top