addiction-71573_1280

Hva er ASD?

Er du pårørende?

Mistanke om ASD?

Er du fagperson?

Fått diagnose?

Se informasjonsfilmer

Bli medlem i dag

Klikk her

Spørreundersøkelse om Tourettes syndrom

Har du eller ditt barn en ticsforstyrrelse eller Tourettes syndrom? NevSom inviterer til deltagelse i en kartleggingsstudie om erfaringer du/din…

Les mer

Kliniske oppslagsverk

BMJ Best Practice Omfattende og faglig godt oppslagsverk spesielt beregnet for allmennleger, men også nyttig for mange andre grupper. Frikjøpt…

Les mer

Ny veileder for studenter som har ADHD og Asperger syndrom

Universell, tidligere Nasjonal pådriver for tilgjengelighet i høyere utdanning, har utarbeidet en ny veileder for rådgivere ved høyere utdanning, som…

Les mer

Oppdaterte oversikter over koordinerende enheter i kommunene

Når en person har behov for langvarige og koordinerte tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten, er det kommunen som har…

Les mer

Nordvoll skole og autismesenter 25 år!

Autismeforeningen gratulerer med jubileet! Vi takker for 25 år med kunnskapsutvikling på autismeområdet og ser fram til nye år med…

Les mer

Digitale publikasjoner

Autismeforeningens digitale publikasjoner er nå tilgjengelig her: https://issuu.com/autismeforeningen

Les mer
Se flere saker

Kalender