Forsiden

Forskningsprosjekt trenger deltakere

Forskningsprosjekt trenger deltakere

Carina Meland gjennomfører en master i interaksjonsdesign om velferdsteknologiske løsninger for barn med ADHD og autismespekterforstyrrelser. Studien er et mastergradsprosjekt fra Høgskolen i Gjøvik som gjennomføres i samarbeid med Abilia. Abilia utvikler og selger hjelpemidler for mennesker med funksjonsnedsettelser innen områdene kommunikasjon, kognisjon, varsling og omgivelseskontroll. Målet er å utvikle kunnskap om hva som er […]

Read More →

Read More →

SPISS kurskatalog våren 2015

SPISS kurskatalog våren 2015

  Kurskatalogen for 2015 med mange spennende kurs hos SPISS har kommet og kan lastes ned her eller sees SPISS sine hjemmesider: Kurs hos SPISS KURSKATALOG våren 2015

Read More →

Read More →

Dagsseminar for voksne med Asperger syndrom

Dagsseminar for voksne med Asperger syndrom

  Autismeforeningen Vestfold arrangerer dagsseminar for voksne med Asperger syndrom lørdag 31. januar. Seminaret er åpent for alle på tvers av fylkesgrenser. Påmeldingsfrist og betalingsfrist er innen 22. januar 2015 Les mer om seminaret her.

Read More →

Read More →

Metodeseminar i Nordland

Metodeseminar i Nordland

Nordland fylkeslag arrangerer to-dagers metodeseminar i mars.

Read More →

Read More →

Asperger syndrom: Håndbok – Informasjon og tips til lærere i grunnskolen

Asperger syndrom: Håndbok – Informasjon og tips til lærere i grunnskolen

Håndboken er ment som en første støtte til lærere i grunnskolen som arbeider- eller skal arbeide med elever med Asperger syndrom, og gir en oversikt over ulike sider ved Asperger syndrom med tips som lærere raskt kan omsette i sin pedagogiske praksis. Håndboken er gratis og utarbeidet av PPT i Stavanger kommune og Statped vest, […]

Read More →

Read More →

Ruth Børseth 1916-2014

Det er med sorg og medfølese for de etterlatte vi har mottatt beskjeden om at Ruth Børseth, en av stifterne av Autismeforeningen i Norge, døde 30.12.14. Hun bisettes torsdag 15. januar kl. 14 fra Høvik kirke.

Read More →

Read More →

Kurskatalogen fra Nordvoll skole og autismesenter

Kurskatalogen fra Nordvoll skole og autismesenter

Nordvoll skole og autismesenter arrangerer kurs og seminarer rettet mot fagpersoner og foreldre. Her er en kort oversikt over kursene for våren 2015. For mer informasjon og kurskatalogen:

Read More →

Read More →

Studie om å ha søsken med autisme

Studie om å ha søsken med autisme

I samarbeid med Autismeforeningen gjennomføres det nå en studentoppgave ved legestudiet ved Universitetet i Oslo. Studien omhandler hvordan det oppleves å ha et søsken med autisme. Vi ønsker å komme i kontakt med ungdom i alderen 12-17 år bosatt på Østlandet som har lyst til å fortelle om sine erfaringer f.eks. hjemme, på skolen og […]

Read More →

Read More →

Prosjekt om tidlig identifisering av autismespekterforstyrrelser

Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst gjennomfører et forskningsprosjekt om tidlig identifisering av autismespekterforstyrrelser. I den forbindelse ønsker vi å rekruttere barnehage/førskolebarn med autismespekterforstyrrelser. Målet med denne doktorgradsstudien er å kartlegge hvilke tidlige tegn på autismespekterforstyrrelser som kan oppdages i barnehagen. Basert på resultatene vil prosjektet utarbeide undervisningsmateriell og kartleggingsmateriell […]

Read More →

Read More →

Autismeforeningens jubileumskonferanse

Autismeforeningens jubileumskonferanse

Autismeforeningen feirer 50-års jubileum i 2015! I anledning Autismeforeningens 50-årsjubileum arrangeres en konferanse som vil spenne over hele autismespekteret og dekke mange av temaene som foreldre, pårørende og personer med diagnose er opptatt av. Hold av 17.-18. september 2015 og følg med for detaljer om programmet!

Read More →

Read More →

Undersøkelse om ASD og Epilepsi

Undersøkelse om ASD og Epilepsi

  Invitasjon til å delta i spørreundersøkelser for foreldre til barn med dobbeldiagnosen Autismespekterforstyrrelse og epilepsi, om opplevelser knyttet til disse diagnosene. Vi håper så mange som mulig kan delta og gjerne så utfyllende som mulig. Datamaterialet er helt anonymt og vil brukes i en artikkel som tar for seg opplevelser etter medikamentell behandlig av […]

Read More →

Read More →

Top