Forsiden

Rettigheter og klagemuligheter som gjelder helse- og omsorgstjenester

Rettigheter og klagemuligheter som gjelder helse- og omsorgstjenester

Alle som oppholder seg i Norge har som hovedregel rett til helse- og omsorgshjelp som er «nødvendig».

Plikten til å gi denne hjelpen har helse- og omsorgstjenesten. Den består av helse- og omsorgstjenesten i kommunene, den statlige spesialisthelsetjenesten (sykehusene) og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten.

På Helsetilsynets nettsider finner du en oversikt over dine rettigheter.

Read More →

Read More →

Behandlingsstudie med oksytocin nesespray

Behandlingsstudie med oksytocin nesespray

Et forskningsprosjekt ved Oslo universitetssykehus søker deltagere. Prosjektet skal gjennomføre en studie av sosiale funksjoner hos personer med ASD etter å ha fått hormonet oksytocin via en ny og mer effektiv nesespray.

Read More →

Read More →

Slipp oss inn!

Slipp oss inn!

1 av 6 har blitt nektet servering på grunn av sin funksjonsnedsettelse, viser en undersøkelse fra 2009. Diskriminering skjer også på andre offentlige steder hvor mennesker møtes for å spise, reise eller ha det gøy sammen. I denne artikkelen kan du lese om  avvisning, utestengning og annen diskriminering på slike steder. 

Read More →

Read More →

Nei til boligdiskriminering!

Nei til boligdiskriminering!

Dag Olav har autisme og utviklingshemning. Da foreldrene satte i gang et byggeprosjekt, ble han diskriminert av kommunen på grunn av sitt behov for omsorgstjenester. I denne artikkelen kan du lese mer om Dag Olav, om boligdiskriminering og om hvem som kan hjelpe deg hvis du (eller barnet ditt) opplever diskriminering. 

Read More →

Read More →

Alle er like for loven!

Alle er like for loven!

13. mai 2014, akkurat i tide til 200-årsjubileet for Grunnloven, løftet Stortinget en rekke menneskerettigheter inn i vår viktigste lov. Vern mot diskriminering er nå grunnlovsfestet: «Alle er like for loven. Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.» – Grunnloven §98 Staten skal ikke forskjellsbehandle eller diskriminere innbyggere. Likevel er det en kjensgjerning at […]

Read More →

Read More →

Top