Forsiden

Skolevegring – kartlegging og tiltak

Nå som det er skolestart vil det være mange foreldre som opplever skolevegring fra sine små.  I den sammenheng har vi hentet frem en utmerket artikkel fra Autismeforeningen Akershus om temaet med mye god og nyttig informasjon. Den kan leses her: http://akershus.autismeforeningen.no/fokus/satsing2010/105-skolevegring

Read More →

Read More →

Familiekurs på Frambu

Familiekurs på Frambu

Autismeenheten  inviterer til en ukes familiekurs på Frambu sept./okt. 2014 Målgruppen for kurset er unge mennesker med høytfungerende autisme/Asperger syndrom i alderen 13 – 16 år, deres foreldre/pårørende og søsken. Kurstilbudet er organisert med forelesninger om forståelsesvansker hos mennesker med autismespekterdiagnose, tilrettelegging av opplæring i skole, forebygging av problemer, utarbeidelse av individuelle planer, trygder og […]

Read More →

Read More →

Samtalegruppe for studenter med aspergerdiagnose

Samtalegruppe for studenter med aspergerdiagnose

  SIO arrangerer samtalegruppe for studenter med aspergerdiagnose fra september. Å ha asperger syndrom kan påvirke flere områder i livet i større eller mindre grad. Mål: Å lette studiehverdagen ved å bli bedre kjent med seg selv gjennom blant annet økt kunnskap om egen diagnose samt å utveksle erfaring med andre i samme situasjon. Innhold: […]

Read More →

Read More →

Invitasjon til foreldre om deltagelse i forskningsprosjekt

Invitasjon til foreldre om deltagelse i forskningsprosjekt

      Invitasjon til deltagelse i Autismeprosjekt med tittel: «Autism Spectrum Disorders – Assessment and lntervention -Technology as supplement to traditional treatment» UiT – Norges Arktiske Universitet (Universitetet i Tromsø) skal i samarbeid med Yale University gjennomføre et forskningsprosjekt med mål om å forbedre utredningsprossessen av ASD hos barn ved hjelp av teknologi.  Prosjektet er […]

Read More →

Read More →

Vær med å gi tilbakemelding

Vær med å gi tilbakemelding

  Med ratifiseringen av FN-konvensjonen for rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelse skal norske myndigheter skrive en rapport om hva som er gjort for å oppfylle rettighetene. Samtidig skal det skrives en skyggerapport der brukere og brukernes organisasjoner gir tilbakemelding på områder der rettighetene ikke blir oppfylt. Det er viktig at både enkeltpersoner og organisasjoner gir […]

Read More →

Read More →

Råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Barne-, Likestillings og Inkluderingsdepartementet (BLD) har gitt Barne- ungdoms og og familiedirektoratet (Bufdir) i oppdrag å følge opp loven om råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne samt å gi informasjon/veiledning til rådene. I den forbindelse har Deltasenteret utviklet en temaside «Råd for personer med nedsatt funksjonsevne». Siden kan sees her.

Read More →

Read More →

Hva er gode pedagogiske tilbud til barn og ungdom med autismespekterdiagnoser?

Hva er gode pedagogiske tilbud til barn og ungdom med autismespekterdiagnoser?

Autismeforeningen har utarbeidet en serie av fire hefter, som beskriver det pedagogiske tilbudet til barn og ungdommer med ASD – Førskolebarn med ASD, Barn med ASD i barneskolen, Ungdom med ASD i ungdomsskolen og Ungdom med ASD i videregående skole. Målgruppen er i første rekke pårørende til barn og ungdommer med ASD, pedagogisk personale og […]

Read More →

Read More →

Kommuniserer med dialog fra disneyfilmer

Kommuniserer med dialog fra disneyfilmer

  Ron Suskind er tidligere journalist for Wall Street Journal og vant i 1995 pulitzerprisen, nå er han ute med en ny bok om sin sønn som har autisme og hvordan dialog fra disneyfilmer til slutt ble måten å kommunisere med hverandre på.  Boka heter «Life, Animated – A story of sidekicks, heroes and autism» […]

Read More →

Read More →

En mors sorg

En mors sorg

  Martes sønn Christian viste tidlige tegn på at noe var annerledes.  Les deres historie og hvordan Marte opplevde at sorgen gjorde inntog i livet hennes på familieverden.no her.  

Read More →

Read More →

Invitasjon til undersøkelse: Synspunkter på forskning på tegn på autisme hos sped- og småbarn

I samarbeid med Sue Fletcher­Watson, psykolog og forsker ved Edinburgh Universitet i Storbritannia, samt en gruppe forskere fra ulike land i Europa, skal vi våren 2014 gjennomføre en web-basert undersøkelse om synspunkter på autismeforskning på sped- og småbarn. Vi håper at du vil svare på denne undersøkelsen, som vil ta ca. 15-20 minutter. Vi ønsker […]

Read More →

Read More →

Endringer i medlemskap

Endringer i medlemskap

Det ble vedtatt på Autismeforeningens landsmøte i Alta 5.-6. april at medlemskategoriene skal endres. Dette må gjøres fordi nytt offentlig regelverk krever det fra 2015. Det som i dag heter familiemedlemskap, vil bli erstattet av et kombinert hovedmedlemskap og  husstandsmedlemskap. Kontingenten for disse to sammen er akkurat den samme som for familiemedlemskapet. Rettighetene er også […]

Read More →

Read More →

Top