Forsiden

Har du en god idé?

Har du en god idé?

Har du en idé til et prosjekt, men mangler midler til å virkeliggjøre det? Kanskje er en søknad til Extrastiftelsen svaret.

Read More →

Read More →

Ny boligveileder for mennesker med utviklingshemming

Ny boligveileder for mennesker med utviklingshemming

Husbanken har i samarbeid med Bufdir laget en ny boligveileder som retter seg mot mennesker med utviklingshemming og deres pårørende. Veilederen skal gi kunnskap om hvilke muligheter som finnes for personer med utviklingshemming til å skaffe seg en egen eid bolig.

Read More →

Read More →

Tildeling fra Extrastiftelsen

Tildeling fra Extrastiftelsen

Autismeforeningen har fått støtte til tre prosjekter fra Extrastiftelsen. Prosjektene skal gjennomføres i 2016 og dreiser seg om psykoedukasjon, stressmestring og informasjonsarbeid. Til sammen har foreningen fått litt over 800 000 kroner til prosjektene. To av prosjektene er i samarbeide med henholdsvis Stiftelsen SOR og Oslo Universitetsykehus. Vi ønsker å takke Extrastiftelsen for støtten til våre […]

Read More →

Read More →

Ny generalsekretær i FFO

Ny generalsekretær i FFO

Hovedstyret har ansatt Lilly Ann Elvestad som ny generalsekretær i FFO. Lilly Ann Elvestad er 49 år og kommer fra stillingen som stabssjef i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.Der har hun vært i ledelsen siden 2007.

Read More →

Read More →

Rettigheter vedrørende opplæring og  ressurstildeling på skolen

Rettigheter vedrørende opplæring og ressurstildeling på skolen

Dette er et innlegg i serien Faktaark fra Faglig Råd

Elever med autismespekterdiagnose er en gruppe med store individuelle forskjeller og veldig ulike behov, og det finnes ikke noen «mal» på hva disse elevene får av timer/ressurser. Det vurderes med utgangspunkt i opplæringssituasjonen og ressursene som skolen har til rådighet.

Read More →

Read More →

Top