Fakta om: Rettigheter vedrørende opplæring og  ressurstildeling på skolen

Hva er ASD?

Er du pårørende?

Mistanke om ASD?

Er du fagperson?

Fått diagnose?

Se informasjonsfilmer

Bli medlem i dag

Klikk her

Hva med oss? Hva med meg?

Familievernet er en spesialtjeneste som gir tilbud om behandling og rådgivning til alle som opplever vansker, konflikter eller kriser i…

Les mer

Få forskningen fram!

I oktober deler ExtraStiftelsen ut 82 millioner kroner til norsk helseforskning. I den forbindelse arrangerer ExtraStiftelsen forskningsseminaret «FÅ FORSKNINGEN FRAM». Der vil…

Les mer

Hvordan legge til rette for en aktiv fritid?

Heftet «Aktive muligheter» som kort sammenfatter erfaringene fra et forsknings- og utviklingsprosjekt initiert og finansiert av Helsedirektoratet er nylig lansert.…

Les mer

Spørreundersøkelse om Tourettes syndrom

Har du eller ditt barn en ticsforstyrrelse eller Tourettes syndrom? NevSom inviterer til deltagelse i en kartleggingsstudie om erfaringer du/din…

Les mer

Kliniske oppslagsverk

BMJ Best Practice Omfattende og faglig godt oppslagsverk spesielt beregnet for allmennleger, men også nyttig for mange andre grupper. Frikjøpt…

Les mer
Se flere saker

Kalender