Forsiden

Autism Europe World Autism Awareness Day 2. April 2015 banner. Norwegian: Autisme. Stopp diskrimineringen.

FN-dagen for medvit rundt autisme

FN-dagen for medvit rundt autisme

«World Autism Awareness Day» har til hensikt å gjere verda merksam på autisme. Autisme berører mange titals millionar menneske, og mange manglar rett diagnose og oppfølging. Generalforsamlinga i FN erklærte i 2007 2. april til verdens dag for medvit rundt autisme. Dagen blei markert for første gong i 2008. Les heile resolusjonen som vedtok FN-dagen for medvit rundt […]

Read More →

Read More →

Jenter og vennskap/fellesskap

Jenter og vennskap/fellesskap

  Mye nytt har blitt skrevet om jenter med autisme/Asperger siden Verdens kvinnedag i 2014. Her sakser vi fra de nye artiklene  med fokus på vennskap og fellesskap (som er fylkeslagets nytt satsningsområde). Har du eller dattera di noe til felles med disse jentene? Den yngste er 8 år og den eldste (Temple Grandin) er hele […]

Read More →

Read More →

Prosjektrapport om overgang fra skole til arbeidsliv

Prosjektrapport om overgang fra skole til arbeidsliv

Prosjektet «Den vanskelige overgangen» hadde som mål å få mer kunnskap og kompetanse om prosessen i overgangen fra skole til arbeidsliv for unge med spesielle behov for et tilrettelagt voksenliv. Dette gjelder spesielt utfordringene i forbindelse med opplæring, oppfølging, kvalifikasjoner og sysselsetting. Prosjektet fokuserte på å kvalitetssikre overgangen fra skole til arbeid for en ungdom […]

Read More →

Read More →

Lærings- og mestringskurs + Sommerleir 2015

Lærings- og mestringskurs + Sommerleir 2015

Nasjonal kompetanseenhet for autisme (Autismeenheten) inviterer til Lærings- og mestringskurs for foreldre med barn/unge med autisme/Asperger syndrom på Gudbrandsdal Leirskole, Fagerhøi. Alle som er interessert kan søke, men av erfaring vet vi at det er stor pågang, slik at vi må prioritere de som er under 20 år – og som ikke har deltatt tidligere. […]

Read More →

Read More →

Mestring med mobiltelefon

Mestring med mobiltelefon

Prosjektet «Mestring med mobil» er nå avsluttet. Resultatet er nettstedet www.iphone-kurs.no. På nettstedet kan nybegynnere lære å bruke diverse funksjoner på iPhone ved hjelp av korte filmer. Den primære målgruppen i prosjektet var mennesker med utviklingshemning, men mange andre som skal lære å bruke iPhone, kan ha nytte av filmene mener prosjektet. Nettstedet viser også syv […]

Read More →

Read More →

Top